Galien Think Tank Greece: Ουσιαστικές προτάσεις για τη βελτίωση του συστήματος υγείας στην Ελλάδα, προς όφελος του ασθενή

gttg

gttgΤο Galien Think Tank Greece (GTTG) αποτελεί ένα σημαντικό, ανεξάρτητο φορέα, που θα λειτουργεί  συμβουλευτικά  ως  κέντρο διαμόρφωσης θέσεων  στο χώρο της υγείας στην Ελλάδα. Στόχος του είναι να  δημιουργήσει βιώσιμες προτάσεις λειτουργίας του Εθνικού συστήματος υγείας, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους που εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Καθοριστικό ρόλο για την επίτευξη του σκοπού αυτού θα διαδραματίσει η παρουσία εκπροσώπων των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, από τους τομείς υγείας και κοινωνικών υποθέσεων, οι οποίοι θα λαμβάνουν τις προτάσεις του GTTG, θα τις επεξεργάζονται και θα τις θέτουν ως προτάσεις προς ψήφιση στη Βουλή.

Η προσπάθεια αυτή οφείλει να είναι διαχρονική, αντικειμενική, αμιγώς επιστημονική, καθιστώντας το θεσμό αυτό ουσιαστικό εργαλείο διαλόγου και σύνθεσης απόψεων των φορέων υγείας στη χώρα.

Το GTTG στοχεύει να συγκεντρώσει  για πρώτη φορά στην Ελλάδα όλες τις δυνάμεις από το χώρο της υγείας: τους ειδικούς επιστήμονες, τους ερευνητές, τους φορείς, τους συλλόγους ασθενών και τις σημαίνουσες προσωπικότητες εντός και εκτός της χώρας που θέλουν, μπορούν και φιλοδοξούν να συμβάλλουν με απόψεις και  ιδέες επιστημονικά τεκμηριωμένες, ώστε να εξορθολογήσουν τα κακώς κείμενα στην υγεία και να οδηγήσουν σε ένα σύστημα βιώσιμο και αμιγώς ασθενοκεντρικό.

Η δομή του GTTG

Honorary Board

Ο ρόλος των μελών του Honorary Board θα είναι να πλαισιώνουν με ομιλίες το ετήσιο GTTG Forum, καθώς και να προάγουν τις κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες του GTTG σε ευρύτερο δίκτυο, εντός και εκτός Ελλάδας.

Steering Committee

Ο βασικός ρόλος του Steering Committee είναι να συνεδριάζει ανά τρίμηνο και να εισηγείται τη βασική θεματολογία με την οποία θα δραστηριοποιείται ο κάθε πυλώνας σε ετήσια βάση. Τις θέσεις αυτές θα συζητά σε ανοικτό διάλογο μέσα από το GTTG Forum με εκπροσώπους της πολιτείας και όλων των φορέων υγείας, διαμορφώνοντας έτσι τα πορίσματα και τις τελικές θέσεις του GTTG.

Advisory Board

Τα μέλη του Advisory Board παρουσιάζουν τις τελικές θέσεις του GTTG στα μέλη του ελληνικού κοινοβουλίου (Members of the Greek Parliament) και στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής με στόχο να εισακουστούν και να προταθούν προς νομοθέτηση.

Members of the Greek Parliament

Μέλη από τον τομέα υγείας ή κοινωνικών υποθέσεων των πέντε μεγάλων κόμματων θα ενημερώνονται από το Advisory Board για τις τελικές θέσεις του κάθε πυλώνα με στόχο να αξιολογούν τις προτάσεις και να εισηγούνται στα κόμματά τους ώστε τα συγκεκριμένα reports να γίνονται προτάσεις προς ψήφιση στη Βουλή

Market Stakeholders

Τα στελέχη της αγοράς υγείας στην Ελλάδα, παρίστανται στις συνεδριάσεις του Steering Committee με στόχο να μεταφέρουν την εικόνα και τα κυριότερα προβλήματα του κλάδου της υγείας τη δεδομένη χρονική περίοδο.

Οι πυλώνες δράσης του GTTG

Tα μέλη του Galien Think Tank Greece θα δραστηριοποιηθούν στους τρεις παρακάτω πυλώνες:

1.         Βιωσιμότητα του συστήματος υγείας με αντικείμενο:

Να επιτευχθεί καλύτερη διαχείριση του εθνικού budget στην υγεία προς όφελος του πληθυσμού

Να προταθεί σωστό σχέδιο πρόληψης με στόχο τη μείωση του κόστους των χρόνιων παθήσεων

Να σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα που θα αξιολογεί τις καινοτόμες θεραπείες και νέες τεχνολογίες (HTA), βάσει χαρτογράφησης των πιο συχνά συναντώμενων  παθήσεων του πληθυσμού στην Ελλάδα

Να βρεθούν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης του συστήματος υγείας

2.         Χρηματοδότηση της καινοτομίας στην υγεία με βασικό άξονα:

Να αναγνωριστεί, να αξιολογηθεί  και να ενισχυθεί ο ρόλος της καινοτομίας από την Πολιτεία, ώστε να υπάρξει σύγκλιση του επιθυμητού με το εφικτό

Να διατεθούν πόροι από το εθνικό budget της υγείας για την προαγωγή νέων τεχνολογιών, καινοτόμων προϊόντων και διαγνωστικών εργαλείων

3.         Ενίσχυση της κλινικής έρευνας στην Ελλάδα με στόχο:

Να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να προσελκύσει η χώρα μας R&D και να αποτελέσει κέντρο αναφοράς στον ευρωπαϊκό νότο για την εκπόνηση κλινικών μελετών

Να δημιουργηθεί το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα διευκολύνει την εκπόνηση κλινικών μελετών στη χώρα μας

Τα μέλη του Galien Think Tank Greece

Honorary Board

•           Mr. George Velmahos, MD, PhD, MSEd, Professor of Surgery, Harvard Medical School, Chief of Trauma, Emergency Medicine, and Surgical Critical Care, Massachusetts General Hospital

•           Dr. Aristeides Patrinos, President, Prix Galien Greece 2013

•           Prof. Dimitrios Karussis, Neurologist-Neuroimunologist, Dept. of Neurology, Head, MS Center, Hadassah University Hospital

•           Mr. Bruno Cohen, Chairman, Galien Foundation USA

•           κ. Ιωάννης Τούντας, καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών

•           κ. Στυλιανός Αντωναράκης, καθηγητής Γενετικής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Γενεύης και πρόεδρος του Ινστιτούτου Γενετικής και Γενομικής iGE3 της Γενεύης

•           Mr. Panos Kanavos, Reader in Health Policy, London School of Economics

Steering Committee – 1ος Πυλώνας

Συντονιστής – Μέλος:

•           κ. Γιώργος Σαρελάκος, MSc Health Management, επιστ. Συνεργάτης Ευρωβουλευτή τ. Αντιπροέδρου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μέλη:

•           κ. Λυκούργος Λιαρόπουλος, Ομότιμος καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, Ιδρυτής εργαστηρίου διαχείρισης & Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

•           κ. Πλάτων Τήνιος, οικονομολόγος, επικ. Καθηγητής στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

•           κ. Μιλτιάδης Νεκτάριος, Καθηγητής Ασφαλιστικής Επιστήμης, Παν. Πειραιά & Πρόεδρος Ασφαλιστικής Εταιρίας Ιnternational Life

•           κ. Απόστολος Λέτσιος, διοικητής Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών

•           κ. Βασίλειος Κοντοζαμάνης, Δοικητής 1ης ΥΠΕ Αττικής

•           κ. Γεώργιος Βελιώτης, Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας Interamerican, Μέλος Επιτροπής Υγείας Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, Πρόεδρος Επιτροπής Υγείας Ευρωπαϊκών Ασφαλιστικών Εταιριών

•           κα. Αθανασία Καρούνου, πρόεδρος ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ

Steering Committee – 2ος   Πυλώνας

Συντονιστής – Μέλος:

•           κ. Κυριάκος Σουλιώτης, επικ. καθ. Πολιτικής Υγείας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Μέλη:

•           κ. Αθανάσιος Παπαμίχος, πρόεδρος ΕΛ.Ε.Δ.ΥΠ.Υ, αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Accurate Health Auditing & Consulting

•           κ. Ιωάννης Υφαντόπουλος, καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, ΕΚΠΑ

•           κ. Αθανάσιος Λοπατατζίδης, Σύμβουλος Διοίκησης, Όμιλος Βιοιατρικής

•           κα. Μαίρη Γείτονα, MSc, PhD, αναπλ. Καθ. Οικονομικής Ανάλυσης Κοινωνικής Πολιτικής & Οικονομικών της Υγείας, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο  Πελοποννήσου. Πρόεδρος του Greek ISPOR Chapter on Health Technology Assessment

•           κ. Γεώργιος Καλαμίτσης, HLPA “Prometheus“

•           κ. Τάκης Ζερβακάκης, αντιπρόεδρος, Marketing & Business Development, ZEIN BIOTEC plc. (UK)

Steering Committee – 3ος Πυλώνας

Συντονιστής – Μέλος:

•           κ. Δημήτρης Κούβελας, καθηγητής Φαρμακολογίας & Κλινικής Φαρμακολογίας, ΑΠΘ

Μέλη:

•           κ. Δέσποινα Σανούδου, επικ. καθ. Φαρμακολογίας Παν/μιο Αθηνών

•           κ. Νικόλαος Δέδες, πρόεδρο «Θετικής Φωνής»

•           Δρ. Στάθης Γκόνος, διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας & Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιολογικών Ερευνών & Βιοτεχνολογίας, Εθνικό  Ίδρυμα Ερευνών

•           Δρ. Δημήτριος Κλέτσας, διευθυντής Ερευνών, Εργαστήριο Κυτταρικού Πολλαπλασιασμού & Γήρανσης, Ινστιτούτο Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

•           κ. Ιωάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, PhD, καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, ΕΣΔΥ

•           κ. Χρήστος Αντωνόπουλος, Medical Director, Roche Hellas

•           κ. Νικόλαος Τσιάκκας, πρόεδρος HACRO

•           κ. Αθανάσιος Πλεύρης, δικηγόρος με εξειδίκευση στο ποινικό και ιατρικό δίκαιο, Νομικός Σύμβουλος του Υπουργού Υγείας

•           κ. Κωνσταντίνος Καναβός, MD Medical Director Greece & Cyprus, Amgen Hellas

•           κ. Γρηγόρης Σιβολαπένκο, αναπληρωτής καθ. Φαρμακοκινητικής, διευθυντής Τμήματος Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Galien Think Tank Greece Forum

Οι προτάσεις των μελών και των τριών πυλώνων του GTTG θα ανακοινώνονται κάθε χρόνο στο GTTG Forum, αρχής γενομένης τον Ιούνιο του 2014. Επιπλέον, το GTTG Forum θα αποτελεί τη βασική πλατφόρμα επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των μελών του GTTG και όλων των εμπλεκόμενων φορέων που σχετίζονται με τη διαμόρφωση των πολιτικών υγείας σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό  επίπεδο.

Μετά το πέρας του GTTG Forum, θα συγκεντρώνονται οι προτάσεις όλων των ομιλητών, θα αξιολογούνται από τα μέλη του GTTG και στη συνέχεια θα κατατίθενται στους  αρμόδιους  κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους και στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής ως τελικές προτάσεις προς ψήφιση.

Galien Think Tank Greece: Ουσιαστικές προτάσεις για τη βελτίωση του συστήματος υγείας στην Ελλάδα, προς όφελος του ασθενή

Το Galien Think Tank Greece (GTTG) αποτελεί ένα σημαντικό, ανεξάρτητο φορέα, που θα λειτουργεί  συμβουλευτικά  ως  κέντρο διαμόρφωσης θέσεων  στο χώρο της υγείας στην Ελλάδα. Στόχος του είναι να  δημιουργήσει βιώσιμες προτάσεις λειτουργίας του Εθνικού συστήματος υγείας, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους που εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Καθοριστικό ρόλο για την επίτευξη του σκοπού αυτού θα διαδραματίσει η παρουσία εκπροσώπων των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, από τους τομείς υγείας και κοινωνικών υποθέσεων, οι οποίοι θα λαμβάνουν τις προτάσεις του GTTG, θα τις επεξεργάζονται και θα τις θέτουν ως προτάσεις προς ψήφιση στη Βουλή.

Η προσπάθεια αυτή οφείλει να είναι διαχρονική, αντικειμενική, αμιγώς επιστημονική, καθιστώντας το θεσμό αυτό ουσιαστικό εργαλείο διαλόγου και σύνθεσης απόψεων των φορέων υγείας στη χώρα.

Το GTTG στοχεύει να συγκεντρώσει  για πρώτη φορά στην Ελλάδα όλες τις δυνάμεις από το χώρο της υγείας: τους ειδικούς επιστήμονες, τους ερευνητές, τους φορείς, τους συλλόγους ασθενών και τις σημαίνουσες προσωπικότητες εντός και εκτός της χώρας που θέλουν, μπορούν και φιλοδοξούν να συμβάλλουν με απόψεις και  ιδέες επιστημονικά τεκμηριωμένες, ώστε να εξορθολογήσουν τα κακώς κείμενα στην υγεία και να οδηγήσουν σε ένα σύστημα βιώσιμο και αμιγώς ασθενοκεντρικό.

Η δομή του GTTG

Honorary Board

Ο ρόλος των μελών του Honorary Board θα είναι να πλαισιώνουν με ομιλίες το ετήσιο GTTG Forum, καθώς και να προάγουν τις κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες του GTTG σε ευρύτερο δίκτυο, εντός και εκτός Ελλάδας.

Steering Committee

Ο βασικός ρόλος του Steering Committee είναι να συνεδριάζει ανά τρίμηνο και να εισηγείται τη βασική θεματολογία με την οποία θα δραστηριοποιείται ο κάθε πυλώνας σε ετήσια βάση. Τις θέσεις αυτές θα συζητά σε ανοικτό διάλογο μέσα από το GTTG Forum με εκπροσώπους της πολιτείας και όλων των φορέων υγείας, διαμορφώνοντας έτσι τα πορίσματα και τις τελικές θέσεις του GTTG.

Advisory Board

Τα μέλη του Advisory Board παρουσιάζουν τις τελικές θέσεις του GTTG στα μέλη του ελληνικού κοινοβουλίου (Members of the Greek Parliament) και στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής με στόχο να εισακουστούν και να προταθούν προς νομοθέτηση.

Members of the Greek Parliament

Μέλη από τον τομέα υγείας ή κοινωνικών υποθέσεων των πέντε μεγάλων κόμματων θα ενημερώνονται από το Advisory Board για τις τελικές θέσεις του κάθε πυλώνα με στόχο να αξιολογούν τις προτάσεις και να εισηγούνται στα κόμματά τους ώστε τα συγκεκριμένα reports να γίνονται προτάσεις προς ψήφιση στη Βουλή

Market Stakeholders

Τα στελέχη της αγοράς υγείας στην Ελλάδα, παρίστανται στις συνεδριάσεις του Steering Committee με στόχο να μεταφέρουν την εικόνα και τα κυριότερα προβλήματα του κλάδου της υγείας τη δεδομένη χρονική περίοδο.

Οι πυλώνες δράσης του GTTG

Tα μέλη του Galien Think Tank Greece θα δραστηριοποιηθούν στους τρεις παρακάτω πυλώνες:

1.         Βιωσιμότητα του συστήματος υγείας με αντικείμενο:

Να επιτευχθεί καλύτερη διαχείριση του εθνικού budget στην υγεία προς όφελος του πληθυσμού

Να προταθεί σωστό σχέδιο πρόληψης με στόχο τη μείωση του κόστους των χρόνιων παθήσεων

Να σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα που θα αξιολογεί τις καινοτόμες θεραπείες και νέες τεχνολογίες (HTA), βάσει χαρτογράφησης των πιο συχνά συναντώμενων  παθήσεων του πληθυσμού στην Ελλάδα

Να βρεθούν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης του συστήματος υγείας

2.         Χρηματοδότηση της καινοτομίας στην υγεία με βασικό άξονα:

Να αναγνωριστεί, να αξιολογηθεί  και να ενισχυθεί ο ρόλος της καινοτομίας από την Πολιτεία, ώστε να υπάρξει σύγκλιση του επιθυμητού με το εφικτό

Να διατεθούν πόροι από το εθνικό budget της υγείας για την προαγωγή νέων τεχνολογιών, καινοτόμων προϊόντων και διαγνωστικών εργαλείων

3.         Ενίσχυση της κλινικής έρευνας στην Ελλάδα με στόχο:

Να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να προσελκύσει η χώρα μας R&D και να αποτελέσει κέντρο αναφοράς στον ευρωπαϊκό νότο για την εκπόνηση κλινικών μελετών

Να δημιουργηθεί το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα διευκολύνει την εκπόνηση κλινικών μελετών στη χώρα μας

Τα μέλη του Galien Think Tank Greece

Honorary Board

•           Mr. George Velmahos, MD, PhD, MSEd, Professor of Surgery, Harvard Medical School, Chief of Trauma, Emergency Medicine, and Surgical Critical Care, Massachusetts General Hospital

•           Dr. Aristeides Patrinos, President, Prix Galien Greece 2013

•           Prof. Dimitrios Karussis, Neurologist-Neuroimunologist, Dept. of Neurology, Head, MS Center, Hadassah University Hospital

•           Mr. Bruno Cohen, Chairman, Galien Foundation USA

•           κ. Ιωάννης Τούντας, καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών

•           κ. Στυλιανός Αντωναράκης, καθηγητής Γενετικής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Γενεύης και πρόεδρος του Ινστιτούτου Γενετικής και Γενομικής iGE3 της Γενεύης

•           Mr. Panos Kanavos, Reader in Health Policy, London School of Economics

Steering Committee – 1ος Πυλώνας

Συντονιστής – Μέλος:

•           κ. Γιώργος Σαρελάκος, MSc Health Management, επιστ. Συνεργάτης Ευρωβουλευτή τ. Αντιπροέδρου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μέλη:

•           κ. Λυκούργος Λιαρόπουλος, Ομότιμος καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, Ιδρυτής εργαστηρίου διαχείρισης & Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

•           κ. Πλάτων Τήνιος, οικονομολόγος, επικ. Καθηγητής στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

•           κ. Μιλτιάδης Νεκτάριος, Καθηγητής Ασφαλιστικής Επιστήμης, Παν. Πειραιά & Πρόεδρος Ασφαλιστικής Εταιρίας Ιnternational Life

•           κ. Απόστολος Λέτσιος, διοικητής Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών

•           κ. Βασίλειος Κοντοζαμάνης, Δοικητής 1ης ΥΠΕ Αττικής

•           κ. Γεώργιος Βελιώτης, Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας Interamerican, Μέλος Επιτροπής Υγείας Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, Πρόεδρος Επιτροπής Υγείας Ευρωπαϊκών Ασφαλιστικών Εταιριών

•           κα. Αθανασία Καρούνου, πρόεδρος ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ

Steering Committee – 2ος   Πυλώνας

Συντονιστής – Μέλος:

•           κ. Κυριάκος Σουλιώτης, επικ. καθ. Πολιτικής Υγείας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Μέλη:

•           κ. Αθανάσιος Παπαμίχος, πρόεδρος ΕΛ.Ε.Δ.ΥΠ.Υ, αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Accurate Health Auditing & Consulting

•           κ. Ιωάννης Υφαντόπουλος, καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, ΕΚΠΑ

•           κ. Αθανάσιος Λοπατατζίδης, Σύμβουλος Διοίκησης, Όμιλος Βιοιατρικής

•           κα. Μαίρη Γείτονα, MSc, PhD, αναπλ. Καθ. Οικονομικής Ανάλυσης Κοινωνικής Πολιτικής & Οικονομικών της Υγείας, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο  Πελοποννήσου. Πρόεδρος του Greek ISPOR Chapter on Health Technology Assessment

•           κ. Γεώργιος Καλαμίτσης, HLPA “Prometheus“

•           κ. Τάκης Ζερβακάκης, αντιπρόεδρος, Marketing & Business Development, ZEIN BIOTEC plc. (UK)

Steering Committee – 3ος Πυλώνας

Συντονιστής – Μέλος:

•           κ. Δημήτρης Κούβελας, καθηγητής Φαρμακολογίας & Κλινικής Φαρμακολογίας, ΑΠΘ

Μέλη:

•           κ. Δέσποινα Σανούδου, επικ. καθ. Φαρμακολογίας Παν/μιο Αθηνών

•           κ. Νικόλαος Δέδες, πρόεδρο «Θετικής Φωνής»

•           Δρ. Στάθης Γκόνος, διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας & Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιολογικών Ερευνών & Βιοτεχνολογίας, Εθνικό  Ίδρυμα Ερευνών

•           Δρ. Δημήτριος Κλέτσας, διευθυντής Ερευνών, Εργαστήριο Κυτταρικού Πολλαπλασιασμού & Γήρανσης, Ινστιτούτο Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

•           κ. Ιωάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, PhD, καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, ΕΣΔΥ

•           κ. Χρήστος Αντωνόπουλος, Medical Director, Roche Hellas

•           κ. Νικόλαος Τσιάκκας, πρόεδρος HACRO

•           κ. Αθανάσιος Πλεύρης, δικηγόρος με εξειδίκευση στο ποινικό και ιατρικό δίκαιο, Νομικός Σύμβουλος του Υπουργού Υγείας

•           κ. Κωνσταντίνος Καναβός, MD Medical Director Greece & Cyprus, Amgen Hellas

•           κ. Γρηγόρης Σιβολαπένκο, αναπληρωτής καθ. Φαρμακοκινητικής, διευθυντής Τμήματος Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Galien Think Tank Greece Forum

Οι προτάσεις των μελών και των τριών πυλώνων του GTTG θα ανακοινώνονται κάθε χρόνο στο GTTG Forum, αρχής γενομένης τον Ιούνιο του 2014. Επιπλέον, το GTTG Forum θα αποτελεί τη βασική πλατφόρμα επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των μελών του GTTG και όλων των εμπλεκόμενων φορέων που σχετίζονται με τη διαμόρφωση των πολιτικών υγείας σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό  επίπεδο.

Μετά το πέρας του GTTG Forum, θα συγκεντρώνονται οι προτάσεις όλων των ομιλητών, θα αξιολογούνται από τα μέλη του GTTG και στη συνέχεια θα κατατίθενται στους  αρμόδιους  κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους και στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής ως τελικές προτάσεις προς ψήφιση.

 

 

Share

Be the first to comment on "Galien Think Tank Greece: Ουσιαστικές προτάσεις για τη βελτίωση του συστήματος υγείας στην Ελλάδα, προς όφελος του ασθενή"

Leave a comment