Μαστός-Το αρχαιότερο σύμβολο της γυναίκας στο σύγχρονο κόσμο του διαδικτύου

Ο γυναικείος μαστός είναι σύμβολο θηλυκότητας, μητρότητας, σεξουαλικότητας, καταπίεσης, απελευθέρωσης αλλά και νόσου!

Ο καρκίνος του μαστού είναι η συχνότερη μορφή κακοήθειας των γυναικών. Μια στις 12 ελληνίδες  γυναίκες θα αναπτύξει καρκίνο του μαστού κατά τη διάρκεια της ζωής της. Χάρη στην εξέλιξη της τεχνολογίας στην ακτινοδιαγνωστική ειδικότητα, με τη ψηφιακή μαστογραφία και μαγνητική  μαστογραφία έχει αυξηθεί ο αριθμός των ασθενών με καρκίνο του μαστού σε πρώιμα στάδια της νόσου.

Η θεραπεία σήμερα είναι πολυδιάστατη και οι θεραπευτικές επιλογές περιλαμβάνουν τη χειρουργική επέμβαση, την ακτινοθεραπεία, τη χημειοθεραπεία, την ορμονοθεραπεία καθώς και τις στοχευμένες θεραπείες. Η ακτινοθεραπεία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της θεραπευτικής αντιμετώπισης του καρκίνου του μαστού και συμβάλει στην διατήρηση του στήθους, στον τοπικό έλεγχο της νόσου όπως και στην αύξηση της συνολικής επιβίωσης των ασθενών.

Η διεπιστημονική συνάντηση αποσκοπεί  στην προβολή νεωτέρων θεραπευτικών δυνατοτήτων και προοπτικών αντιμετώπισης της νόσου. Επιστημονικές ομάδες από όλες τις εμπλεκόμενες ειδικότητες θα αναπτύξουν τις απόψεις τους και θα ενημερώσουν για τις εξελίξεις στους τομείς της διάγνωσης και της θεραπείας του καρκίνου του μαστού. Ο τρόπος παρουσίασης σηματοδοτεί μια νέα εποχή κατά την οποία αξιοποιούμε την τεχνολογία για να κερδίσουμε ευελιξία, διαδραστικότητα και χρόνο εποικοδομητικής συζήτησης.

Η τεχνολογική εξέλιξη δεν φέρνει μόνο πρόοδο στην θεραπεία και καλύτερα αποτελέσματα αλλά και αλλαγή του τρόπου προσέγγισης και ενημέρωσης των ασθενών. Στοχεύουμε λοιπόν να  προβάλλουμε τα αποτελέσματα έρευνας που αποκρυπτογραφούν τη χρήση και επίδραση του διαδικτύου τόσο στην ενημέρωση για τις θεραπευτικές δυνατότητες όσο και για την επιλογή ιατρών και θεραπευτικών κέντρων.

 

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη