Έρχονται πάνω από 600 νέες θεραπείες για τον καρκίνο

cancer_medi

Ο καρκίνος εξακολουθεί να είναι μία από τις κύριες αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας σε όλο τον κόσμο, αλλά η θεραπευτική καινοτομία, η βελτιωμένη κατανόηση της βιολογίας της νόσου και η μεταγραφική έρευνα έχουν αλλάξει σημαντικά το πρότυπο θεραπείας για πολλούς καρκίνους.

Τα στοιχεία αυτά παρατίθενται σε νέα μελέτη της QuintilesIMS, για τις τάσεις της ογκολογίας το 2017.

Από το 2011 έως το 2016, εγκρίθηκαν 68 νέα φάρμακα για 22 ενδείξεις και πολλά από αυτά αναμένουν έγκριση για νέες πρόσθετες ενδείξεις, παρέχοντας πρόσθετες θεραπευτικές επιλογές στους ασθενείς.

Εξατομικευμένες θεραπείες ογκολογίας, στοχευμένοι παράγοντες και νέα μέσα ανοσοθεραπείας προσφέρουν σημαντικά κλινικά οφέλη και έχουν αυξήσει την ελπίδα σημαντικής επιβίωσης από τον καρκίνο καρκίνου σε μεγάλο αριθμό τύπων όγκων.

Καθώς η ογκολογία συνεχίζει να είναι ένας τομέας ενεργού ενδιαφέροντος της φαρμακοβιομηχανίας υπάρχουν σήμερα πάνω από 600 μόρια σε τελικό στάδιο ανάπτυξης από τα οποία το 90% είναι στοχευμένες θεραπείες.

Την ίδια στιγμή, νεότερες θεραπευτικές επιλογές, συμπεριλαμβανομένου του διαχωρισμού των ασθενών με βάση τους βιοδείκτες, και τη διαθεσιμότητα των θεραπευτικών προσεγγίσεων που βασίζονται στους βιοδείκτες, έχουν προστεθεί στη θεραπευτική φαρέτρα.

Νέες θεραπείες ογκολογίας φτάνουν πιο γρήγορα από ποτέ στους γιατρούς, αλλά η διαθεσιμότητα των νέων θεραπειών στους ασθενείς, διαφέρει σημαντικά μεταξύ των χωρών.

Παγκόσμια το κόστος της ογκολογίας από θεραπείες και υποστηρικτική φροντίδα αυξήθηκε από 91 δισ. δολ το 2012 σε 113 δισ. δολ το 2016, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να απορροφούν το 46% του συνολικού κόστους. Μεγαλύτερη διάρκεια θεραπείας με νέους παράγοντες,  χρήση των θεραπειών σε συνδυασμό με νέους παράγοντες υψηλού κόστους και η δυνατότητα των ασθενών να λαμβάνουν πολλαπλές θεραπείες είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε περαιτέρω αύξηση του κόστους.

Τα στοιχεία αυτά παρατίθενται σε νέα μελέτη της QuintilesIMS, για τις τάσεις της ογκολογίας το 2017.

Πρόοδος στην θεραπεία

Όπως επισημαίνεται στη μελέτη, καινούριοι παράγοντες, αυξημένη ευαισθητοποίηση στην πρόληψη της νόσου, και έμφαση στην πρώιμη διάγνωση, συνέβαλαν στη μείωση των ποσοστών θνησιμότητας για πολλά από τα οι μεγάλες μορφές καρκίνου κατά την τελευταία δεκαετία. Τα νέα φάρμακα που εγκρίθηκαν από το 2011 μέχρι σήμερα, άλλαξαν σημαντικά τη θεραπευτική αντιμετώπιση πολλών μορφών καρκίνου.

Στο μελάνωμα, το οποίο μέχρι πρόσφατα δεν είχε σημαντικές θεραπευτικές επιλογές, τα νέα σχήματα οδήγησαν σε τριπλασιασμό των ασθενών που πλέον μπορούν να πάρουν θεραπεία και η επιβίωση από το μεταστατικό μελάνωμα έχει σχεδόν διπλασιαστεί.

Στο μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC), νέοι παράγοντες έδωσαν βελτίωση στην έκβαση της νόσου, έναντι παλαιότερων θεραπειών λιγότερο αποτελεσματικών και πιο τοξικών.

Επαναπροσδιορισμός του καρκίνου

Η θεραπεία του καρκίνου εστιάζεται πλέον στην εξατομικευμένη θεραπεία, οδηγώντας σε κατηγοριοποίηση των ασθενών με βάση βιοδείκτες.

Σημαντικοί τύποι καρκίνου (πνεύμονα, μαστού, παχέος εντέρου, μελάνωμα) επιμερίζονται ολοένα και περισσότερο, με κάθε τμήμα τους να δέχεται διαφορετική αγωγή και να δίνει διαφορετικά αποτελέσματα.

Ο καρκίνος δεν είναι πλέον ένας ενιαίος τύπος όγκου, αλλά ορίζεται από έναν συνδυασμό παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων ιστολογικών παραγόντων και καθεστώς βιοδεικτών.

Η ογκολογία απορροφά σημαντικό μερίδιο του ενδιαφέροντος της φαρμακοβιομηχανίας, με αποτέλεσμα από το σύνολο των νέων μορίων, το 87% να αφορά στοχευμένες θεραπείες που αναστέλλουν την ανάπτυξη και εξάπλωση του καρκίνου.

Η έννοια της εξατομικευμένης ιατρικής αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της κλινικής πρακτικής στην ογκολογία, και πλέον οι κλινικές δοκιμές ομαδοποιούν τους ασθενείς βάσει βιοδεικτών, οδηγώντας σε βελτίωση των κλινικών αποτελεσμάτων από τη θεραπεία.

Η λογική πλέον της εξατομικευμένης ιατρικής, είναι σημαντικό μέρος της πρακτικής στην ογκολογία, δίνοντας βελτιωμένα κλινικά αποτελέσματα και ανταπόκριση των ασθενών.

Παράλληλα έχει θετική επίδραση στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων και τη μείωση του χρόνου των κλινικών μελετών στο τελευταίο στάδιο, απαιτώντας τη συμμετοχή σημαντικά λιγότερου αριθμού ασθενών.

Διαθεσιμότητα των θεραπειών

Από το 2011-2015, λανσαρίστηκαν 42 νέα αντικαρκινικά φάρμακα σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά η διαθεσιμότητά τους διαφέρει από χώρα σε χώρα.

Η μεγαλύτερη διαθεσιμότητα εντοπίζεται στις ΗΠΑ και τη Γερμανία.

Η αποζημίωση επίσης, κυμαίνεται από 100% μέχρι 61% στις 20 χώρες που συμπεριελήφθησαν στη μελέτη της QuintilesIMS.  Η δαπάνη για ογκολογικά φάρμακα και υποστηρικτική φροντίδα αυξήθηκε από το 2011 και οι νέες θεραπείες της τελευταίας πενταετίας, απορροφούν τώρα πάνω από το 20% της διεθνούς δαπάνης για τον καρκίνο το 2016.

Το παγκόσμιο κόστος

Σύμφωνα με την έκθεση, η αύξηση της δαπάνης αναμένεται να κινηθεί μεταξύ 6- 9%, ετησίως, ως το 2021, οπότε αναμένεται η διεθνής δαπάνη κατά του καρκίνου να ξεπεράσει τα 147 δισ. δολ. ακόμη και με τη λήξη στις πατέντες πολλών φαρμάκων και τον ανταγωνισμό  που θα φέρει η εισαγωγή στην αγορά των βιοϊσοδυνάμων φαρμάκων.

 

eefam.gr

Share

Be the first to comment on "Έρχονται πάνω από 600 νέες θεραπείες για τον καρκίνο"

Leave a comment

error: