ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ: ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΤΟ ΝΕΟ ΩΡΑΡΙΟ

farmakeio_neo_orario

Μέχρι τις 20 Οκτωβρίου οι δηλώσεις ένταξης των φαρμακοποιών

Έως τις 20 Οκτωβρίου θα πρέπει να υποβληθούν οι δηλώσεις ένταξης των φαρμακείων στο νέο ωράριο, όπως ορίζει η χθεσινή Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) για τη λειτουργία των φαρμακείων. Οι δηλώσεις θα υποβάλλονται στον τοπικό Φαρμακευτικό Σύλλογο και θα είναι δεσμευτικές για ένα έτος. Με την απόφαση ορίζεται ότι η παρουσία κατόχου άδειας  άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού, είναι υποχρεωτική, όλες τις ώρες λειτουργίας του φαρμακείου. Επίσης, οι φαρμακοποιοί κάτοχοι άδειας λειτουργίας φαρμακείου, δύνανται να υποβάλουν δηλώσεις ένταξης για όλες τις ώρες του Σαββάτου και τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας – Τετάρτης, ή της Τρίτης – Πέμπτης κατά περίπτωση, καθώς και για όλες τις εφημερίες. Η λειτουργία των φαρμακείων πρέπει να καλύπτει πλήρως το καθοριζόμενο, από τους τοπικούς Φαρμακευτικούς Συλλόγους, ωράριο. Οι τοπικοί Φαρμακευτικοί Σύλλογοι ορίζουν το ωράριο εφημεριών ακριβώς όπως ισχύει σήμερα και συντάσσουν σχετικούς πίνακες, τους οποίους υποβάλλουν στις οικείες Περιφέρειες έως τις 5 Νοεμβρίου εκάστου έτους , για την έκδοση σχετικής έγκρισης και ανάρτησης στο διαδίκτυο. Τόσο οι φαρμακοποιοί που έχουν υποβάλει δήλωση ένταξης, όσο και οι υπόλοιποι που έχουν ενταχθεί σε εφημερίες στους σχετικούς πίνακες από τους τοπικούς Φαρμακευτικούς Συλλόγους και δεν τηρούν το ωράριο λειτουργίας, υφίστανται τις προβλεπόμενες κυρώσεις, όπως ο νόμος ορίζει. Σε τουριστικές περιοχές το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων μπορεί να διαφοροποιείται, με πρόταση του τοπικού Φαρμακευτικού Συλλόγου και κατόπιν σχετικής έγκρισης της Περιφέρειας. Τα φαρμακεία που θα λειτουργήσουν κατόπιν δηλώσεων τους κατά τα ανωτέρω δεν απαλλάσσονται των υποχρεώσεων των εφημεριών. Σημειώνεται ότι οι φαρμακοποιοί έχουν ήδη εκφράσει την έντονη αντίδρασή τους στις παραπάνω ρυθμίσεις, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να τις εφαρμόσουν.

Share

Be the first to comment on "ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ: ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΤΟ ΝΕΟ ΩΡΑΡΙΟ"

Leave a comment