Δείκτης Μάζας Σώματος

Ο Δείκτης Μάζας Σώματος  υπολογίζεται σε σχέση με το ύψος και το βάρος του σώματός σας .

Ο Δείκτης Μάζας Σώματος είναι αποτέλεσμα της  διαίρεση του βάρους σώματος (kg) από το ύψος του σώματος στο τετράγωνο (μέτρα).

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, το αποτέλεσμα είναι ταξινομημένο σε αυτές τις κατηγορίες :

 

Δείκτης Μάζας Σώματος Κατηγορία
< 18.5 Λιποβαρής – Κίνδυνος εμφάνισης διατροφικών διαταραχών
18.5 – 25 Τέλειος
25 – 30 Μικρή παχυσαρκία
30 – 35 Ανθυγιεινή η παχυσαρκία – απαιτείται προσοχή
35 – 40 Εξαιρετικά ανθυγιεινή παχυσαρκία – απαιτείται άμεσα συμβουλή ειδικού
> 40 Νοσογόνος παχυσαρκία – απαιτείται άμεσα συμβουλή ειδικού