Το άσθμα είναι κληρονομικό

asthma

asthma Oι ενήλικοι με οικογενειακό ιστορικό άσθματος έχουν έως εξαπλάσιες πιθανότητες να αναπτύξουν τη νόσο σε σύγκριση με τον μέσο άνθρωπο, αναφέρουν επιστήμονες από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης των Ασθενειών (CDC) στην Ατλάντα. Όπως γράφουν στην επιθεώρηση «Genetics in Μedicine», ανέλυσαν στοιχεία από 1.500 εθελοντές, ηλικίας άνω των 20 ετών, τους οποίους χώρισαν σε τρεις ομάδες.

Οι ομάδες ήταν οι χαμηλού, μέτριου και υψηλού κινδύνου για άσθμα- η κατάταξη στις τρεις ομάδες αντιστοιχούσε στη μη ύπαρξη οικογενειακού ιστορικού, στην ύπαρξη ενός συγγενούς με άσθμα και στην ύπαρξη δύο ή περισσότερων συγγενών πρώτου βαθμού με άσθμα.

Το 85% των εθελοντών ανήκε στην ομάδα χαμηλού κινδύνου για άσθμα, το 13% στην ομάδα μέτριου κινδύνου και το 2% στην ομάδα υψηλού κινδύνου. Το 9,4% των εθελοντών στην ομάδα χαμηλού κινδύνου είχε άσθμα, ενώ η αντίστοιχη συχνότητα στην ομάδα μέτριου κινδύνου ήταν 20,4% και στην ομάδα υψηλού κινδύνου 37,6%. Σε σύγκριση με τους εθελοντές της ομάδας χαμηλού κινδύνου, ο κίνδυνος άσθματος ήταν σχεδόν εξαπλάσιος στους εθελοντές που ανήκαν στην ομάδα υψηλού κινδύνου και σχεδόν τριπλάσιος σε όσους ανήκαν στην ομάδα μέτριου κινδύνου.

Επίσης η μέση ηλικία εκδήλωσης του άσθματος ήταν τα 22 χρόνια για όσους εθελοντές είχαν χαμηλό κίνδυνο να εκδηλώσουν άσθμα, η αντίστοιχη ηλικία για όσους είχαν μέτριο κίνδυνο ήταν τα 19 χρόνια και για όσους είχαν υψηλό κίνδυνο τα 17 χρόνια. Τι σημαίνουν πρακτικά όλ΄ αυτά; Ότι οι άνθρωποι με οικογενειακό ιστορικό άσθματος πρέπει να προφυλάσσονται από τους άλλους παράγοντες κινδύνου που συντελούν στην ανάπτυξή του, δηλαδή από την παχυσαρκία, το κάπνισμα (παθητικό ή ενεργητικό) και την καθιστική ζωή.

 

 

madata.gr

 

 

 

 

Share

Be the first to comment on "Το άσθμα είναι κληρονομικό"

Leave a comment