Στο μικροσκόπιο της ΕΕ οι προδιαγραφές των φαρμάκων

farmaka_prodiagrafes_ee
Σαφέστερους κανόνες, όσον αφορά τις πληροφορίες για τα φάρμακα, που χορηγούνται με ιατρική συνταγή, προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο τη μεγαλύτερη προστασία των ασθενών.

Ειδικότερα, στις προτάσεις που παρουσίασε η Επιτροπή και οι οποίες θα εξεταστούν από το Συμβούλιο υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διατηρείται η ισχύουσα απαγόρευση της διαφήμισης φαρμάκων, που χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή, ενώ προβλέπεται ακόμη ότι:

– Θα επιτρέπονται μόνο ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα που χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή, όπως για παράδειγμα, οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ετικέτα και στα φύλλα οδηγιών, οι πληροφορίες σχετικά με τις τιμές, τις κλινικές δοκιμές ή τις οδηγίες χρήσης.

– Οι πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα που χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή θα επιτρέπονται μόνο μέσω περιορισμένων διαύλων επικοινωνίας. Για παράδειγμα, οι πληροφορίες σε επίσημα καταχωρισμένους δικτυακούς τόπους ή οι έντυπες πληροφορίες, που διατίθενται, όταν ζητούνται συγκεκριμένα από μέλη του κοινού. Δεν επιτρέπεται δημοσίευση σε έντυπα μέσα ευρείας κυκλοφορίας.

– Οι πληροφορίες πρέπει να πληρούν αναγνωρισμένα κριτήρια ποιότητας. Για παράδειγμα, πρέπει να είναι αμερόληπτες, να καλύπτουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ασθενών, να βασίζονται σε στοιχεία, να είναι ορθές από την άποψη των πραγματικών στοιχείων, να μην είναι παραπλανητικές και να είναι κατανοητές.

– Κατά γενικό κανόνα, οι πληροφορίες που δεν έχουν εγκριθεί προηγουμένως, χρειάζεται να επαληθεύονται από τις αρμόδιες αρχές πριν από τη διάδοσή τους.

Πηγή : www.eefam.gr
Share

Be the first to comment on "Στο μικροσκόπιο της ΕΕ οι προδιαγραφές των φαρμάκων"

Leave a comment