Στον ΕΟΠΥΥ οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ

EOPYY_OPAD
Στο διαχωρισμό των ασφαλιστικών εισφορών μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και των τομέων υγείας των ασφαλισμένων του Δημοσίου προχώρησε η Κυβέρνηση.

Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εργασίας και Υγείας κ.κ. Γ. Κουτρουμάνη και Ανδρέα Λοβέρδου προβλέπει το διαχωρισμό των ασφαλιστικών εισφορών μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και των Τομέων Υγείας Ασφαλισμένων του Δημοσίου και Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

Σύμφωνα με την Απόφαση οι προβλεπόμενες υπέρ του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ) ασφαλιστικές εισφορές συνολικού ποσοστού 7,65% επί των πάσης φύσεως αποδοχών, κατανέμονται από 1/1/2012 σε ποσοστό 7,15% υπέρ του ΕΟΠΥΥ, για παροχές ασθένειας σε είδος, επιμεριζόμενο σε 2,30% για τον ασφαλισμένο και σε 4,85% για τον εργοδότη και σε ποσοστό 0,50% επί των πάσης φύσεως αποδοχών υπέρ του Τομέα Υγείας Ασφαλισμένων Δημοσίου, για παροχές ασθένειας σε χρήμα, επιμεριζόμενο σε 0,20% για τον ασφαλισμένο και σε 0,30% για τον εργοδότη.

Η προβλεπόμενη υπέρ ΟΠΑΔ εισφορά συνταξιούχων ποσοστού 2,55% (παλαιών ασφαλισμένων), το οποίο από 1-1-2012 αυξάνεται κατά 0,70 % και από 1-1-2013 κατά 0,75% με τελική διαμόρφωση 4% επί των καταβαλλόμενων συντάξεων και ποσοστού 10% (για ασφαλισμένους μετά την 1-1-1993), από το οποίο 4% σε βάρος του συνταξιούχου και 6% σε βάρος του φορέα συνταξιοδότησης, αποδίδεται στον ΕΟΠΥΥ.

Οι προβλεπόμενες υπέρ του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου ασφαλιστικές εισφορές συνολικού ποσοστού 15,05% επί των πάσης φύσεως αποδοχών, κατανέμονται από 3/9/2011 σε ποσοστό 13,85% υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για παροχές ασθένειας σε είδος, επιμεριζόμενο σε 2,15% για τον ασφαλισμένο και σε 11,70% για τον εργοδότη και σε ποσοστό 1,20% επί των πάσης φύσεως αποδοχών υπέρ του Τομέα Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων για παροχές ασθένειας σε χρήμα, επιμεριζόμενο σε 0,40% για τον ασφαλισμένο και σε 0,80% για τον εργοδότη.

Η προβλεπόμενη υπέρ του ΟΠΑΔ εισφορά συνταξιούχων ποσοστού 15,5% ή 16,5% (3% η οποία από 1-1-2012 διαμορφώνεται σε 4% σε βάρος των συνταξιούχων και 12,5% σε βάρος του φορέα συνταξιοδότησης) επί των καταβαλλόμενων συντάξεων αποδίδονται στον ΕΟΠΥΥ. Στο ίδιο πλαίσιο και το ποσοστό εισφοράς 1% επί των πάσης φύσεως αποδοχών ή των καταβαλλόμενων συντάξεων για κάθε προστατευόμενο μέλος οικογένειας των ασφαλισμένων στον Τομέα Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων αποδίδεται στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

 

Πηγή: in.gr

Share

Be the first to comment on "Στον ΕΟΠΥΥ οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ"

Leave a comment

error: