Ρομποτική χειρουργική: Το σήμερα και το αύριο μιας επαναστατικής τεχνικής

robotiki

Η ρομποτική χειρουργική αποτελεί για τον χειρουργό μία εξαιρετική μέθοδο ελάχιστα τραυματικής παρέμβασης και του παρέχει την δυνατότητα εφαρμογής «ιδανικών» κινήσεων παρασκευής και συρραφής ιστών, εξαιρετική τρισδιάστατη ανατομική εικόνα, παρέμβαση σε εξαιρετικά δύσκολα ανατομικά σημεία στο ανθρώπινο σώμα και ένα «ξεκούραστο» περιβάλλον για όλη τη χειρουργική ομάδα.

Επεμβάσεις όπως η χολοκυστεκτομή, η διόρθωση διαφραγματοκήλης, οι κοιλιοκήλες και επεμβάσεις παχέος εντέρου, αποτελούν πλέον εφικτές ρομποτικές επεμβάσεις με ισάξια αποτελέσματα σε σχέση με την λαπαροσκοπική μέθοδο, ενώ πλέον ιδιαίτερες επεμβάσεις όπως ο καρκίνος του ορθού, επεμβάσεις οισοφάγου για καλοήθεις (παλινδρόμηση – αχαλασία) και κακοήθεις έχουν ιδανική ρομποτική εφαρμογή.

Η ρομποτική davinci προστατεκτομή αποτελεί το golden standard πλέον στην παγκόσμια ουρολογική κοινότητα με εξαιρετικά αποτελέσματα στον καρκίνο του προστάτη.

Η λαπαροσκοπική χειρουργική απoτέλεσε μία επανάσταση στα τελειώματα του 20ού αιώνα, λόγω της ασύλληπτης ιδέας μεταφοράς εικόνας από το εσωτερικό της κοιλιάς σε monitors και την εκπαίδευση των νέων χειρουργών σε κινήσεις «λεπτομέρειας»… εξωσωματικά, με στόχο την εδραιοποίηση της Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής.

Στην αρχή της εφαρμογής της, είχε πολλούς πολέμιους από την χειρουργική κοινότητα, αλλά με την πάροδο των ετών, με την πρόοδο της τεχνολογίας, την εκπαίδευση των χειρουργών αλλά και κυρίως την επιστημονική τεκμηρίωση και επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων από μελέτες παγκοσμίας εμβέλειας, έχει πλέον καταξιωθεί και αποτελέσει το golden standard σε πλείστες όσες χειρουργικές επεμβάσεις.

Η μετεξέλιξη της λαπαροσκοπικής χειρουργικής στον 21ο αιώνα, με την ανάπτυξη των ρομποτικών συστημάτων, είναι η καινούργια πρόκληση στον τομέα της Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής.

Η εφαρμογή της τεχνολογίας «μεταφοράς κινήσεων» του ανθρώπινου χεριού μέσα απο ειδικά φίλτρα βελτίωσης και εξάλειψης «λαθών», είναι και το μεγάλο ατού της τεχνολογίας αυτής, ΣΥΝ την μεταφορά 3d εικόνας στον ανθρώπινο οφθαλμό, γεγονός που διαφέρει σημαντικά σε σχέση με το δισδιάστατο της λαπαροσκόπησης.

Σήμερα, η ιατρική κοινότητα διεθνώς έχει αποδεχθεί την εφαρμογή της ρομποτικής χειρουργικής, μετά από μελέτες δεκαετίας, σε πολλές χειρουργικές επεμβάσεις, σε συγκρίσιμα επίπεδα σε σχέση με την λαπαροσκοπική χειρουργική.

Την τελευταία δεκαετία το σύστημα DA VINCI έχει αναπτυχθεί σε πολλά νοσοκομεία και ιδρύματα ανά την υφήλιο, και οι εφαρμογές του στην χειρουργική συνεχώς μεγαλώνουν και μελετώνται. Παρά το σαφώς χαρακτηριζόμενο ως μείζον μειονέκτημα διεθνώς, που είναι το κόστος απόκτησής του και το κόστος εφαρμογής του ανά επέμβαση, αποτελεί ένα εξαιρετικό «εργαλείο» στα έμπειρα και εξειδικευμένα «χειρουργικά χέρια» και στην Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική γενικότερα, διεθνώς.

 

Γιώργος Σάμπαλης,Γενικός  Χειρουργός,

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ελληνικής Εταιρείας Ενδοσκοπικής Χειρουργικής

 

 

 

 

Share

Be the first to comment on "Ρομποτική χειρουργική: Το σήμερα και το αύριο μιας επαναστατικής τεχνικής"

Leave a comment

error: