Πρωτοποριακή επέμβαση για την αντιμετώπιση του παγκρεατικού καρκίνου στο ΜΗΤΕΡΑ

Νέα δεδομένα προέκυψαν στη χειρουργική αντιμετώπιση του μέχρι σήμερα ανεγχείρητου παγκρεατικού καρκίνου, από την ομάδα της Α΄ Χειρουργικής Κλινικής του ΜΗΤΕΡΑ, που διευθύνεται από τον χειρουργό, Δρ. Γρηγόρη Τσιώτου, καθώς πραγματοποίησε πρωτοποριακή επέμβαση ολικής παγκρεατεκτομής με συναφαίρεση της κοιλιακής αρτηρίας. Αξιοσημείωτο είναι ότι στην επιστημονική βιβλιογραφία μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί συνολικά 31 τέτοιες αντίστοιχες επεμβάσεις, γεγονός που υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα και τη σπανιότητα αυτών των επεμβάσεων.

 

Μαρία Ορφανίδου

Share

Be the first to comment on "Πρωτοποριακή επέμβαση για την αντιμετώπιση του παγκρεατικού καρκίνου στο ΜΗΤΕΡΑ"

Leave a comment

error: