Προϋπολογισμός: ′Ψαλίδι′ 6,5% στην Υγεία

proypologismos_ygeia
Μειωμένες κατά 6,5% θα είναι το 2012 οι δαπάνες του υπουργείου Υγείας.

Το κονδύλι που προβλέπει ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 4,88 δισεκατομμύρια, έναντι 5,21 δισεκατομμυρίων το 2011.

Οριακά αυξημένες εμφανίζονται οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στον τομέα της Υγείας, οι οποίες θα ανέλθουν στα 65 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 57 εκατομμυρίων το 2011.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι το σύστημα Υγείας θα ανταπεξέλθει με το μειωμένο κονδύλι, θεωρώντας ότι θα αποδώσουν μέτρα που έλαβε φέτος, όπως η μείωση των συντελεστών στα φάρμακα) και άλλα, που θα λάβει το νέο έτος.

Όπως αναφέρεται στον προϋπολογισμό, οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Υγείας, θα καλύψουν:

 • Τη μισθοδοσία του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πρόνοιας της χώρας καθώς και του υπουργείου.
 • Τη μισθοδοσία του ιατρικού προσωπικού του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, έπειτα από την ένταξη των υπηρεσιών νοσοκομειακής υποστήριξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο ΕΣΥ.
 • Τη μισθοδοσία των γιατρών και των ειδικευομένων γιατρών ΕΣΥ που απασχολούνται στο ΝΙΜΤΣ, καθώς και τη μισθοδοσία των ειδικευομένων γιατρών ΕΣΥ που απασχολούνται στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία ‘Αιγινήτειο’ και ‘Αρεταίειο’.
 • Τις ανάγκες των εποπτευομένων φορέων για δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού τους και λειτουργικές δαπάνες.
 • Τις ανάγκες των εποπτευομένων φορέων υγείας και πρόνοιας.
 • Τις δαπάνες χορήγησης οικογενειακών επιδομάτων (πολυτεκνικό τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, τρίτου παιδιού, εφάπαξ παροχή τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών και ισόβια σύνταξη πολύτεκνης μητέρας).
 • Τη συνέχιση των προγραμμάτων των μονάδων ψυχικής υγείας.
 • Τις δαπάνες επιχορήγησης των νοσηλευτικών ιδρυμάτων για εξόφληση υποχρεώσεων προς τρίτους.
 • Τις δαπάνες αθλητισμού και επιχορηγήσεις φορέων που προάγουν τον αθλητισμό.

Στον τομέα της Πρόνοιας, έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (ΑΜΕΑ, λειτουργία κατασκηνώσεων, προγράμματα λουτροθεραπείας ηλικιωμένων).

Νοσοκομεία

Οι συντάκτες του προϋπολογισμού παραδέχονται ότι οι δαπάνες των νοσοκομείων έχουν περιοριστεί σημαντικά.

Το 2011 – σημειώνουν – προβλέπεται ταμειακό έλλειμμα 445 εκατομμυρίων ευρώ και μείωση των ανεξόφλητων υποχρεώσεων κατά 850 εκατομμύρια, ενώ το 2012 προβλέπεται ισοσκελισμένος προϋπολογισμός και περαιτέρω μείωση των ανεξόφλητων υποχρεώσεων κατά 400 εκατομμύρια.

Θεωρούν, δε, ότι από τα παραπάνω προκύπτει λογιστικό πλεόνασμα 405 εκατομμυρίων ευρώ το 2011 (850 – 445) και 400 εκατομμυρίων το 2012.

Για το 2012 έχουν θέσει στόχο την πραγματοποίηση νέων παρεμβάσεων, κάποιες από τις οποίες είναι σε εξέλιξη.

Τέτοιες παρεμβάσεις είναι η λειτουργία κεντρικού συστήματος προμηθειών, ο περιορισμός των νοσηλευτικών υπηρεσιών σε ανασφάλιστους, ο εξορθολογισμός της φαρμακευτικής δαπάνης (νέα τιμολογιακή πολιτική και ασφαλιστική τιμή στα φάρμακα) και η μείωση της δαπάνης του προσωπικού.

Για το 2012, εκτιμάται ότι θα υπάρχει περαιτέρω μείωση του κόστους λειτουργίας, η οποία θα επιτευχθεί (σύμφωνα με την κυβέρνηση) με έλεγχο και περιστολή δαπανών, όπως:

 • Πρόγραμμα Προμηθειών Υγείας, με ενιαία κωδικοποίηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και φαρμάκων.
 • Παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης των προϋπολογισμών και των λογαριασμών τάξεως, μέσω του ΕΣΥ.net, προκειμένου να ελέγχονται οι αναλήψεις δεσμεύσεων-υποχρεώσεων (Μητρώο Δεσμεύσεων) και να εξασφαλιστεί ότι ο προϋπολογισμός θα εκτελείται εντός των τιθέμενων ορίων.
 • Συστηματικός διαχειριστικός έλεγχος αποθηκών, με εφαρμογή καταγραφής και παρακολούθησης των αναλωσίμων ειδών με ενιαία κωδικοποίηση (κατά GMDN, λογαριασμό δημόσιου λογιστικού και γενικής λογιστικής). Ταυτόχρονα, αντίστοιχος έλεγχος θα γίνεται στη δαπάνη φαρμάκων (αντί GMDN κωδ. ΕΟΦ και ΕΠΥ).
 • Αναλυτική καταγραφή στην αποτύπωση των δαπανών, με επιμέρους κατηγοριοποιήσεις (αναλώσιμα υλικά, υπηρεσίες κ.λπ.), αλλά και σε επίπεδο ομάδας είδους (δηλ. κατά GMDN, π.χ. βηματοδότες, stends κ.λπ., και δραστική ουσία –πρωτότυπα-γεννόσημα στα φάρμακα).
 • Πλήρης μηχανογραφική υποστήριξη για τα ERPs (μηχανογραφημένη οικονομική διαχείριση), σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, με την υποστήριξη κεντρικού συλλογέα στοιχείων ΜIS/BI (YYKA– Υπε -νοσοκομεία), και πλήρους διαλειτουργικότητας των LIS (Εργαστήριων), των τμημάτων ΤΕΙ και ΤΕΠ, καθώς και των κλινικών.

Έσοδα

Ταυτόχρονα, υλοποιούνται και πολιτικές για την είσπραξη των εσόδων από το ΕΣΥ, όπως:

 • Ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων (ν. 3868/2010).
 • Ανατιμολόγηση ιατρικών πράξεων (π.χ. τιμολόγηση με βάση τα ελληνικά DRGs – ΚΕΝ).
 • Αναλυτική καταγραφή στην αποτύπωση των εσόδων (εκτιμώμενα, βεβαιωμένα, κ.λπ.), με προσδιορισμό απαιτήσεων ανά ασφαλιστικό ταμείο, καθώς και των παρεχομένων υπηρεσιών σε άπορους, ανασφάλιστους.
 • Είσπραξη της προκαταβολής 90% από τα ασφαλιστικά ταμεία των νοσηλίων που υποβάλλουν τα νοσοκομεία, με βάση την κείμενη νομοθεσία.
 • Ειδική συμφωνία για εξασφάλιση υπηρεσιών σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.
 • Πληρωμή νοσηλευτικών υπηρεσιών από αλλοδαπούς.

ΕΟΠΥΥ

Στον προϋπολογισμό αναφέρεται ότι το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης θα καλύψει τις δαπάνες για τη χρηματοδότηση του νεοσύστατου Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) (0,6% του ΑΕΠ).

Share

Be the first to comment on "Προϋπολογισμός: ′Ψαλίδι′ 6,5% στην Υγεία"

Leave a comment