Ποιοι βιοδείκτες χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της καρδιάς

viodiktes

viodiktesΟι βιοδείκτες είναι βιοχημικές ουσίες που κυκλοφορούν στο αίμα και των οποίων η αύξηση σηματοδοτεί δυσλειτουργία ή καταστροφή της καρδιάς. Οταν οι ουσίες αυτές είναι αυξημένες, αναζητείται ποια αιτία προκαλεί την αύξησή τους και με αυτό τον τρόπο τεκμηριώνεται η ακριβής διάγνωση των σοβαρών καρδιοπαθειών.

Οι σπουδαιότεροι βιοχημικοί δείκτες για την καρδιά είναι οι εξής:

Τα νατριουρητικά πεπτίδια (BNP και pro-BNP): Τα νατριουρητικά πεπτίδια είναι αυξημένα όταν υπάρχει σοβαρή διαταραχή στη συσταλτικότητα ή τη διατασιμότητα του μυοκαρδίου. Οι διαταραχές αυτές συνήθως παρατηρούνται στην καρδιακή ανεπάρκεια η οποία μπορεί να είναι η κατάληξη όλων των σοβαρών καρδιοπαθειών.

Οι τροπονίνες (Ι,Τ): Οι τροπονίνες είναι πρωτεΐνες που αποτελούν βασικά συστατικά του μυοκαρδιακού κυττάρου. Οταν, για οποιονδήποτε λόγο, καταστρέφεται το μυοκάρδιο τότε οι ουσίες αυτές απελευθερώνονται και κυκλοφορούν στο αίμα σε αυξημένες ποσότητες.

Συνήθως αυτό συμβαίνει στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, στην οξεία μυοκαρδίτιδα και στην καρδιακή ανεπάρκεια του τελικού σταδίου.

Οι τρανσαμινάσες (Οξαλοξική-πυροσταφιλική): Οι τρανσαμινάσες είναι και αυτές ουσίες που απελευθερώνονται από την καταστροφή του μυοκαρδιακού κυττάρου και παρατηρούνται στις ίδιες περιπτώσεις που αυξάνονται και οι τιμές των τροπονινών.

Η CRP (C αντιδρώσα πρωτεΐνη): Η ουσία αυτή αυξάνεται στο αίμα όταν υπάρχει φλεγμονή σε κάποιο σημείο του σώματος. Ετσι, όταν εξελίσσεται η αθηρωματική πλάκα στο τοίχωμα των αρτηριών, συνήθως αυξάνεται η CRP γιατί η αθηρωματική πλάκα φλεγμαίνει, δηλαδή χαρακτηρίζεται από άσηπτη φλεγμονή.

Η φλεγμονή αυτή οδηγεί σε ρήξη της αθηρωματικής πλάκας, θρόμβωση της στεφανιαίας αρτηρίας, με επακόλουθο να εκδηλώνεται οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Το Plac test: To Plac test εκφράζει την αύξηση της Α2 φωσφολιπάσης η οποία παρατηρείται μόνον όταν υπάρχει φλεγμονή των αθηρωματικών πλακών πάνω στο τοίχωμα της αρτηρίας.

Η εξέταση αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν υπάρχει αύξηση της C αντιδρώσας πρωτεΐνης, η οποία δεν εκφράζει αποκλειστικά τη φλεγμονή των αθηρωματικών πλακών, αλλά γενικά τη φλεγμονή. Ετσι, η συνύπαρξη αυξημένης τιμής Plac-test ενισχύει την πιθανότητα της φλεγμονής των αθηρωματικών πλακών.

To Plac test είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν παρατηρείται συνεχής αύξηση της τιμής του σε αλλεπάλληλες εξετάσεις.

 

tanea.gr

Share

Be the first to comment on "Ποιοι βιοδείκτες χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της καρδιάς"

Leave a comment

error: