Ποιοι ανασφάλιστοι αποκτούν ελεύθερη πρόσβαση στο σύστημα υγείας

anasfalistoi

Την ελεύθερη πρόσβαση ανασφάλιστων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού στο δημόσιο σύστημα Υγείας, προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε στη Βουλή.

Η νοσηλευτική και πρωτοβάθμια περίθαλψη θα τούς παρέχεται μέσω των δημόσιων νοσοκομείων, ενώ τα φάρμακα θα χορηγούνται από τα ιδιωτικά και τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Οι ανασφάλιστοι δικαιούχοι εκτιμώνται σε 2,5 εκατ. και οι σχετικές δαπάνες -που υπολογίζονται σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους- σε 100 εκατομμύρια ευρώ, καλύπτονται με τον ΕΟΠΥΥ.

Στο ίδιο σχέδιο νόμου, το υπουργείο Υγείας θεσμοθετεί την κατάρτιση Λίστας Χειρουργείου σε νοσοκομεία του ΕΣΥ και Πανεπιστημιακά, σε μια προσπάθεια να καταργήσει το… γρηγορόσημο στα τακτικά ιατρεία. Η κατάρτιση της λίστας γίνεται κατόπιν ιατρικής τεκμηρίωσης αξιολόγησης της σοβαρότητας της νόσου και της δυνατότητας χρόνου αναμονής από τους γιατρούς των ΤΕΠ, των εξωτερικών ιατρείων και των μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας.

Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία «γραφείου Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας» σε κάθε νοσοκομείο που θα είναι αρμόδιο μεταξύ άλλων για την υποδοχή, ενημέρωση για τις ενδονοσοκομειακές διαδικασίες και τα δικαιώματα των ασθενών, την παρακολούθηση διακίνησης των ασθενών, τη συλλογή καταγγελιών και τη διευκόλυνση υποβολής αναφορών στον Συνήγορο του Πολίτη.

Δικαιούχοι των παροχών είναι οι εξής κατηγορίες πολιτών:

-Οι μη άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένοι Έλληνες ή πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όσοι διαθέτουν τα νομιμοποιητικά έγγραφα.

-Ανήλικοι έως 18 ετών, έγκυες, ανάπηροι, άτομα που νοσηλεύονται σε δομές ψυχικής Υγείας, κρατούμενοι, όσοι παρέχουν κοινωφελή εργασία στο πλαίσιο έκτισης ποινής, άτομα με αναπηρία πάνω από 60%, πρόσφυγες και θύματα εγκλημάτων.

Για την παροχή υπηρεσιών απαιτείται κατοχή αριθμού μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), ενώ οι δαπάνες θα καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ.

Η συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη αναμένεται να καθοριστεί με υπουργικές αποφάσεις.

Με άλλη διάταξη του νομοσχεδίου καταργείται η παρακράτηση συντάξεων από όσους νοσηλεύονται σε κλειστές δομές περίθαλψης ή ψυχικής Υγείας.

Καθορίζονται, επίσης, οι διαδικασίες κρίσεων και προσλήψεων των νοσοκομειακών γιατρών, καθώς και η κατάταξη και μισθολογική αποκατάσταση των γιατρών που μετατάχθηκαν από τον ΕΟΠΥΥ στο ΕΣΥ (μέσω του ΠΕΔΥ).

 

onmed.gr

Share

Be the first to comment on "Ποιοι ανασφάλιστοι αποκτούν ελεύθερη πρόσβαση στο σύστημα υγείας"

Leave a comment