Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας, 4 Σεπτεμβρίου

sex

sexΣύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας: “Η σεξουαλική υγεία είναι μια κατάσταση σωματικής, συναισθηματικής, πνευματικής και κοινωνικής ευεξίας σε σχέση με τη σεξουαλικότητα – δεν είναι απλώς η απουσία ασθένειας, δυσλειτουργίας ή αναπηρίας. Η σεξουαλική υγεία απαιτεί μια θετική προσέγγιση και με σεβασμό προς την σεξουαλικότητα και τις σεξουαλικές σχέσεις, καθώς και τη δυνατότητα ευχάριστων και ασφαλών σεξουαλικών εμπειριών, χωρίς εξαναγκασμό, διακρίσεις και βία. Για να επιτευχθεί και να διατηρηθεί η σεξουαλική υγεία, τα σεξουαλικά δικαιώματα όλων των ατόμων πρέπει να γίνονται σεβαστά, να προστατεύονται και να πληρούνται.”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Η σεξουαλικότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προσωπικότητας του κάθε ανθρώπου. Η πλήρης ανάπτυξή της εξαρτάται από την ικανοποίηση των βασικών ανθρώπινων αναγκών όπως της επιθυμίας για επικοινωνία, οικειότητα, συναισθηματική έκφραση, ευχαρίστηση, τρυφερότητα και αγάπη. Η σεξουαλικότητα κατασκευάζεται μέσα από την αλληλεπίδραση μεταξύ των ατομικών και των κοινωνικών δομών. Η πλήρης ανάπτυξη της σεξουαλικότητας είναι απαραίτητη για την ατομική, διαπροσωπική και κοινωνική ευημερία.

Τα σεξουαλικά δικαιώματα είναι οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα που βασίζονται στην εγγενή ελευθερία, αξιοπρέπεια και ισότητα όλων των ανθρώπων. Δεδομένου ότι η υγεία είναι ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, έτσι πρέπει και η σεξουαλική υγεία να είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ανθρώπινα όντα και οι κοινωνίες αναπτύσσουν υγιή σεξουαλικότητα, τα ακόλουθα σεξουαλικά δικαιώματα πρέπει να αναγνωρίζονται, να προωθούνται, να γίνονται σεβαστά, και να προστατεύονται από όλες τις κοινωνίες, με όλα τα μέσα. Η σεξουαλική υγεία είναι το αποτέλεσμα ενός περιβάλλοντος που αναγνωρίζει, σέβεται και ασκεί αυτά τα σεξουαλικά δικαιώματα.

1) Δικαίωμα στην σεξουαλική ελευθερία.

Η σεξουαλική ελευθερία περιλαμβάνει τη δυνατότητα των ατόμων να εκφράσουν το πλήρες σεξουαλικό τους δυναμικό. Ωστόσο, αποκλείει όλες τις μορφές σεξουαλικού εξαναγκασμού, εκμετάλλευσης και κακοποίησης σε οποιαδήποτε στιγμή και οποιεσδήποτε καταστάσεις στη ζωή.

2) Δικαίωμα στην σεξουαλική αυτονομία, σεξουαλική ακεραιότητα και ασφάλεια του σεξουαλικού σώματος.

Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ικανότητα του ατόμου να λαμβάνει αυτόνομες αποφάσεις σχετικά με τη σεξουαλική του ζωή μέσα σε ένα πλαίσιο της προσωπικής και κοινωνικής ηθικής του. Περιλαμβάνει επίσης τον έλεγχο και την απόλαυση των σωμάτων μας χωρίς βασανιστήρια, ακρωτηριασμούς και βία οποιασδήποτε μορφής.

3) Δικαίωμα στην σεξουαλική ιδιωτικότητα.

Αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμα για ατομικές αποφάσεις και συμπεριφορές σχετικά με την οικειότητα, εφόσον δεν επεμβαίνουν στα σεξουαλικά δικαιώματα των άλλων.

4) Δικαίωμα στην σεξουαλική ισότητα.

Αυτό αναφέρεται στην ελευθερία από όλες τις μορφές διακρίσεων, ανεξάρτητα από το φύλο, την ταυτότητα φύλου, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, τη φυλή, την κοινωνική τάξη, τη θρησκεία, ή την σωματική και συναισθηματική αναπηρία.

5) Δικαίωμα στην σεξουαλική ευχαρίστηση.

Η σεξουαλική ευχαρίστηση, συμπεριλαμβανομένου του αυτο-ερωτισμού, είναι μια πηγή σωματικής, ψυχολογικής, διανοητικής και πνευματικής ευεξίας.

6) Δικαίωμα στην συναισθηματική σεξουαλική έκφραση.

Η σεξουαλική έκφραση είναι κάτι περισσότερο από ερωτική απόλαυση ή σεξουαλικές πράξεις. Τα άτομα έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν την σεξουαλικότητά τους μέσα από την επικοινωνία, την αφή, την συναισθηματική έκφραση και την αγάπη.

7) Δικαίωμα στην ελεύθερη σεξουαλική ένωση.

Αυτό σημαίνει ότι η δυνατότητα του ατόμου να παντρευτεί ή όχι, να χωρίσει, και να δημιουργήσει άλλες μορφές υπεύθυνων σεξουαλικών ενώσεων.

8) Δικαίωμα σε ελεύθερες και υπεύθυνες αναπαραγωγικές επιλογές.

Αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμα του ατόμου να αποφασίσει αν θα έχει ή όχι παιδιά, τον αριθμό και το χρονικό διάστημα μεταξύ των παιδιών, καθώς και το δικαίωμα για πλήρη πρόσβαση στα μέσα ρύθμισης της γονιμότητας.

9) Δικαίωμα στη σεξουαλική πληροφόρηση βάσει επιστημονικής έρευνας.

Το δικαίωμα αυτό συνεπάγεται ότι η σεξουαλική πληροφόρηση πρέπει να παράγεται μέσω της διαδικασίας απρόσκοπτης και επιστημονικά ηθικής έρευνας, και να διαδίδεται με κατάλληλους τρόπους σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα.

10) Δικαίωμα στην ολοκληρωμένη σεξουαλική εκπαίδευση.

Αυτή είναι μια δια βίου διαδικασία από τη γέννηση και καθ ‘όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής και θα πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους κοινωνικούς θεσμούς.

11) Δικαίωμα στην σεξουαλική υγειονομική περίθαλψη.

Η σεξουαλική υγειονομική περίθαλψη θα πρέπει να είναι διαθέσιμη για την πρόληψη και την αντιμετώπιση όλων των σεξουαλικών ανησυχιών, προβλημάτων και διαταραχών.

 
Madata.gr

 

Share

Be the first to comment on "Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας, 4 Σεπτεμβρίου"

Leave a comment