Ο κρίσιμος ρόλος του φυσικοθεραπευτή στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των καρδιολογικών ασθενών

fysikotherapeftis

Τις τελευταίες δεκαετίες η συχνότητα των καρδιολογικών νοσημάτων έχει αυξηθεί ιδιαίτερα. Τα περισσότερα από αυτά αντιμετωπίζονται με φαρμακευτικές και χειρουργικές προσεγγίσεις.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο ρόλος της Φυσικοθεραπείας μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικός στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με καρδιοπάθειες.

Τα προγράμματα καρδιακής αποκατάστασης έχουν θεραπευτικό χαρακτήρα, τόσο συντηρητικό όσο και μετεγχειρητικό, σε πλήθος παθολογιών, ειδικότερα στο έμφραγμα, την καρδιακή ανεπάρκεια, τη χειρουργική αντικατάσταση βαλβίδας, την αορτοστεφανιαία παράκαμψη και την διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση.

Η καρδιακή αποκατάσταση, όμως, έχει και προληπτικό χαρακτήρα στη μείωση των προδιαθεσικών παραγόντων των καρδιολογικών προβλημάτων, ενώ, σε γενικότερο επίπεδο, συνεισφέρει στην υγεία και τη βελτίωση του επιπέδου ζωής, μειώνει την ανάγκη για χορήγηση φαρμάκων, μειώνει το ποσοστό της επιστροφής των ασθενών στο νοσοκομείο και αποτρέπει την εμφάνιση μελλοντικών καρδιολογικών προβλημάτων.

Ο σχεδιασμός και η επίβλεψη προγραμμάτων άσκησης, τα οποία εκπονούν οι ειδικοί της θεραπευτικής άσκησης, που είναι οι Φυσικοθεραπευτές, συμβάλλουν σημαντικά στην πρόληψη της εμφάνισης ή της επανεμφάνισης  καρδιολογικών προβλημάτων.

Η αποκατάσταση των καρδιολογικών παθήσεων απαιτεί, ιδιαίτερα, εξιδεικευμένη προσέγγιση από διεπιστημονική ομάδα, μέλος της οποίας είναι και ο φυσικοθεραπευτής. Η συνεχής εκτίμηση του καρδιολογικού ασθενή και ο επαναπροσδιορισμός του θεραπευτικού πλάνου αποτελούν τα βασικά στοιχεία της.

Ο φυσικοθεραπευτής είναι ο επαγγελματίας Υγείας ο οποίος θα δώσει τα κατάλληλα προγράμματα άσκησης, με στόχους:

  • Την ενίσχυση της λειτουργικότητας του μυοκαρδίου
  • Τη μείωση του καρδιακού έργου μετά από καρδιολογικό επεισόδιο και την ομαλή επαναφορά του καρδιαγγειακού συστήματος στις ανάγκες της καθημερινότητας
  • Τη βελτίωση της καρδιακής παροχής και της φλεβικής επιστροφής
  • Την προώθηση της συνεργασίας μυϊκού και καρδιαγγειακού συστήματος
  • Την αύξηση της αεροβικής ικανότητας του ατόμου, τη μυϊκή ενδυνάμωση, την αύξηση της ελαστικότητας και τη βελτίωση της νευρομυϊκής συναρμογής.

Μέσω της φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης, αρχικά, επέρχεται η ανακούφιση των συμπτωμάτων του ασθενή και η επανένταξή του στις καθημερινές του δραστηριότητες, ενώ μακροπρόθεσμα βελτιώνεται η ποιότητα ζωής και μειώνονται οι εισαγωγές στο νοσοκομείο, αλλά και τα ποσοστά θνησιμότητας.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ), με τα Περιφερικά Τμήματά του (ΠΤ) και τα Επιστημονικά Τμήματά του (ΕΤ), στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το Επιστημονικό Τμήμα Καρδιοαγγειακής και Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας – Αποκατάστασης (Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α), μέσω δράσεων προάγει, αναγνωρίζει, εκπαιδεύει, αλλά και ενημερώνει το ευρύ κοινό για τη σημασία της πρόληψης, της αξιολόγησης και της κλινικής εφαρμογής του κατάλληλου προγράμματος καρδιοαγγειακής φυσικοθεραπείας και άσκησης των ασθενών με καρδιοαγγειακές παθήσεις.

Share

Be the first to comment on "Ο κρίσιμος ρόλος του φυσικοθεραπευτή στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των καρδιολογικών ασθενών"

Leave a comment

error: