«Ο ΙΣΑ αντίθετος στο αναδρομικό κούρεμα και το clawback»

ISA18Επιστολή στον Υπουργό Υγείας απέστειλε ο ΙΣΑ αναφέροντας την αντίθεσή του στο Claw Back.

Η επιστολή έχει ως εξής:

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έλαβε γνώση των διατάξεων του Πολυνομοσχεδίου και συγκεκριμένα του κεφαλαίου Ε’ περί διατάξεων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, ποινές παραβατικών συμπεριφορών παρόχων υγείας κατά την εμπορία και διακίνηση φαρμάκων και λοιπές διατάξεις. Στο τελευταίο άρθρο του σχετικού κεφαλαίου, ήτοι στο άρθρο 100 παρ. 2, αναφέρεται ότι δεν αναγνωρίζονται και δεν αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ δαπάνες, που υποβάλλονται σε αυτόν μετά την πάροδο είκοσι (20) ημερών από την λήξη εκάστου ημερολογιακού μηνός.

Ο σχετικός περιορισμός έχει δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση στον ιατρικό κόσμο για τον απλούστατο λόγο ότι δεν είναι εφικτό οι ιατροί να προβαίνουν τόσο άμεσα σε αυτές τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, δεδομένου ότι δεν έχουν όλοι γραμματειακή υποστήριξη, λόγω της μεγάλης κρίσης που έχει προκαλέσει η τεράστια καθυστέρηση αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ και των ταμείων που εντάχθηκαν σε αυτόν. Επειδή η ιατρική είναι λειτούργημα στο οποίο πρέπει ο ιατρός να είναι αφοσιωμένος και να μην ασχολείται με γραφειοκρατικές διαδικασίες πρέπει να τροποποιήσετε τις σχετική διάταξη ώστε να μην έχουν αναδρομική ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 100 καθώς επίσης να δοθεί εφεξής μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την υποβολή των δαπανών πέρνα τον 20 ημερών, διότι η συγκεκριμένη προθεσμία δεν είναι ρεαλιστική και άρα εφαρμόσιμη.

Επιπροσθέτως θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είναι αντίθετος όπως άλλωστε ήδη σας έχουμε γνωστοποιήσει , στο μηχανισμό αυτόματης επιστροφής υπερβάσεων (clawback) όταν υπάρχει υπέρβαση του μηνιαίου στόχου της σχετικής δαπάνης του οργανισμού, εάν δεν ληφθούν υπόψη εισοδηματικά κριτήρια για τους ιατρούς και τα εργαστήρια. Στον κωδικό διαγνωστικά κέντρα υπάγονται και πολλά μικρά πολυϊατρεία ή ιατρικές εταιρείες, δηλαδή μικρές συμπράξεις ιατρών (κλινικών και εργαστηριακών) υπό εταιρική μορφή οι οποίες έχουν δημιουργηθεί για να ελαττωθεί το δυσβάστακτο πλέον κόστος λειτουργίας. Επίσης στον ίδιο κωδικό υπάγονται και από τον ίδιο πληρώνονται και εργαστήρια που λειτουργούν ως φυσικά πρόσωπα αλλά και ιατροί που εκτελούν ιατρικές πράξεις και οι οποίοι φυσικά θα πρέπει να καταβάλλουν το υπερβάλλον ποσό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 παρ. 1. Το οποιοδήποτε λοιπόν κούρεμα ουσιαστικά θα πλήξει τον μέσο ιατρό, του οποίου η επιβίωση καθίσταται πλέον αδύνατη και ο οποίος έχει ήδη εκδώσει φορολογικά παραστατικά και έχουν αποδοθεί οι προβλεπόμενοι φόροι, για όσα ποσά οφείλονται από το 2012.

Ενόψει των ανωτέρω αναμένουμετις άμεσες ενέργειες σας για την τροποποίηση των σχετικών άρθρων.

Share

Be the first to comment on "«Ο ΙΣΑ αντίθετος στο αναδρομικό κούρεμα και το clawback»"

Leave a comment