Οι στατιστικές για τους αποθεραπευμένους από τον καρκίνο

JUNE_AKTINOTHERAPEIA

Τα επιστημονικά στοιχεία για τους αποθεραπευμένους από τον καρκίνο  είναι ενδεικτικά της προόδου που έχει συντελεστεί στην αντιμετώπιση του.

Το 50 % των ασθενών που έχουν αποθεραπευτεί από καρκίνο επιζούν δέκα και περισσότερα χρόνια. Τα ποσοστά επιβίωσης είναι υψηλότερα στις γυναίκες απ’ ό,τι  στους άνδρες ενώ οι αποθεραπευμένοι από καρκίνο έχουν διπλασιαστεί τα τελευταία σαράντα χρόνια.

Τα ποσοστά επιβίωσης ποικίλουν ανάλογα με την μορφή του καρκίνου:  από 98% στον καρκίνο του όρχεως έως 1% στον καρκίνο του παγκρέατος. Οι περισσότεροι καρκίνοι(στο 50% )  έχουν ποσοστό επιβίωσης την δεκαετία.

Τα παραπάνω ποσοστά  ανά κατηγορία προκύπτουν από έρευνες που έχουν διενεργηθεί σε εκατοντάδες χιλιάδες, σε  συγκεκριμένη μορφή καρκίνου, συγκεκριμένου σταδίου οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε συγκεκριμένες θεραπείες. Αυτό σημαίνει ότι είναι ενδεικτικά και δεν εκφράζουν απόλυτα την πιθανότητα αποθεραπείας ή  επιβίωσης του ασθενούς, καθώς κάθε περίπτωση καρκίνου είναι ξεχωριστή γι’ αυτό και σήμερα εστιάζουμε στην εξατομικευμένη θεραπεία.

Ανάλογα με τον τύπο του καρκίνου παρουσιάζουν  ενδιαφέρον οι στατιστικές πενταετίας,  δεκαετίας αλλά και δεκαπενταετίας, για κατηγορίες καρκίνων όπως του προστάτη και του μαστού,  όταν διαγνωστούν εγκαίρως. Για  καρκίνους όπως του πνεύμονα και του παγκρέατος οι στατιστικές αναφέρονται σε μικρότερα χρονικά διαστήματα.

Μια άλλη παράμετρος την οποία μελετάμε είναι το ελεύθερο νόσου διάστημα, δηλαδή το ποσοστό των ανθρώπων και το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι να επανεμφανίσουν  τη νόσο. Τα στατιστικά στοιχεία αναφέρουν ότι στις εκατό χιλιάδες πληθυσμού έχουμε 454 νέες περιπτώσεις ασθενών με καρκίνο  και 171 θανάτους (σε άνδρες και γυναίκες) . Υψηλότερο το ποσοστό κατάληξης  εμφανίζεται στους άνδρες:  ανά εκατό χιλιάδες / 207 άτομα απ’ ότι στις γυναίκες  ανά εκατό χιλιάδες/ 145 άτομα.

Σημαντικό ρόλο παίζει η απόσταση των πολιτών από τα μεγάλα διαγνωστικά και θεραπευτικά ογκολογικά κέντρα. Η μικρή απόσταση συμβάλει στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση του καρκίνου καθώς επιτρέπει την συχνή εξέταση αλλά και την πλήρη θεραπευτική αντιμετώπιση, την οποία στερούνται οι κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών.

Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου αποτελούν  καθοριστικούς παράγοντες: περίπου 40% ανδρών και γυναικών θα διαγνωστεί κάποια στιγμή στη ζωή τους με καρκίνο, δηλ. περίπου ένας στους δύο άνδρες και μία στις τρείς γυναίκες, ποσοστό σημαντικά υψηλό που πρέπει να μας θέσει σε εγρήγορση.

 

Dr.med Δέσποινα Κατσώχη

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογική Συνεργασία

www.aktinotherapeia.gr

Share

Be the first to comment on "Οι στατιστικές για τους αποθεραπευμένους από τον καρκίνο"

Leave a comment

error: