Νεώτερες εξελίξεις στην ακτινοθεραπευτική αγωγή του καρκίνου του πνεύμονος

cancer

Νεώτερες εξελίξεις στη θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονος δεν είναι μόνο ανατρεπτικές αλλαγές στην φαρμακευτική αγωγή ή τεχνολογία αλλά και επιβεβαίωση στο χρόνο των υποθέσεων εργασίας μελετών ή ενδείξεων πρόωρων αποτελεσμάτων κλινικών εργασιών.

Τα αποτελέσματα δεν εκτιμούνται μόνο βάση του χρόνου επιβίωσης ή του ελεύθερου νόσου χρόνου αλλά και με τον αριθμό των μακροβιότερων ασθενών. Η ακτινοθεραπευτική αγωγή σαν τοπική θεραπεία συμβάλει στον τοπικό έλεγχο της νόσου και έχει θετική επίπτωση στην επιβίωση των ασθενών.  Τυχαιοποιημένη προοπτική ιαπωνική κλινική μελέτη έδειξε ότι η ανταπόκριση στην τοπική θεραπεία της πρωτοπαθούς εστίας και της λεμφαδενικής νόσου έχει άμεση επίδραση στο μέσο όρο επιβίωσης των ασθενών με μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονος  και στο αριθμό των ασθενών με πενταετή επιβίωση.

Η τρισδιάστατη μέτρηση στην αξονική τομογραφία θώρακος της ανταπόκρισης της νόσου μπορεί να θεωρηθεί κριτήριο επιβίωσης.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες εντατικοποιημένης θεραπευτικής αγωγής και των υψηλών στόχων επιβίωσης είναι φυσικό η εφαρμογή της ακτινοθεραπευτικής αγωγής να είναι απαιτητική.  Η εφαρμογή ακτινοθεραπευτικής αγωγής με γραμμικό επιταχυντή, ενέργεια μεγαλύτερη των 6MV και σύμμορφη τεχνική θεωρείται αναγκαία συνθήκη. Αυτό προϋποθέτει  την εντόπιση του ογκικού στόχου με αξονική τομογραφία. Ο ακριβής προσδιορισμός του ογκικού στόχου δεν είναι πάντα εύκολος. Η εκπαίδευση του ακτινοθεραπευτή ογκολόγου φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο. Στη προσπάθεια των ακτινοθεραπευτών για τον ακριβέστερο προσδιορισμό των θεραπευτικών μεγεθών και προστασία των υγιών ιστών, οι οποίοι καταπονούνται και από τη χημειοθεραπευτική αγωγή, η βοήθεια της F-18 FDG-PET και ιδιαίτερα της CT-PET είναι σημαντική.

Εντατικοποιημένα σχήματα ακτινοθεραπείας, με την εφαρμογή ταυτόχρονης συμπληρωματικής δόσης ακτινοθεραπείας στον κυρίως όγκο (concomitant boost), επιτυγχάνουν υψηλές θεραπευτικές δόσεις σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Η μέθοδος αυτή έχει αυξημένη ακτινοβιολογική δράση οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα και περιορίζει την έκθεση υγιών ιστών στην ακτινοβολία.

Τα περιορισμένης έκτασης ακτινοθεραπευτικά πεδία είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν  με ακρίβεια μόνο με έλεγχο της κίνηση της αναπνοής. Έτσι επινοούνται συστήματα και τεχνικές ακινητοποίησης του ασθενούς και συγχρονισμού της αναπνοής με απώτερο σκοπό την εξάλειψη λάθους από την κίνηση.  Η πραγματοποίηση αξονικής τομογραφίας κατά τη διάρκεια της ακτινοθεραπείας μας βοηθά να έχουμε ακρίβεια στη στόχευση και προσαρμογή της δέσμης στην αλλαγή των διαστάσεων της νόσου με την πρόοδο των θεραπειών.Έως τη στιγμή που νεωτεριστικές θεραπευτικές αγωγές ανατρέψουν τα σημερινά δεδομένα η προοπτική να κατασκευασθεί επιταχυντής που θα ακτινοβολεί τον ογκικό στόχο σε απόλυτο συντονισμό με την αναπνοή μένει ανοιχτή και ελπιδοφόρα.

Δρ Δέσποινα Κατσώχη

Ογκολόγος – Ακτινοθεραπευτής

Tel.:+30 210 6867832

Fax : +30 211 2686663

Mob.: +30 6932580653

Email : dkatsochi@aktinotherapeia.com

Web : www.aktinotherapeia.com

Share

Be the first to comment on "Νεώτερες εξελίξεις στην ακτινοθεραπευτική αγωγή του καρκίνου του πνεύμονος"

Leave a comment