Νέα στοιχεία για την αντιμετώπιση της Σκλήρυνσης κατά πλάκας

Outside world

Outside worldΣημαντικά στοιχεία για την αντιμετώπιση της σκλήρυνσης κατά πλάκας προκύπτουν από τη δημοσίευση στο τεύχος αυτού του μήνα του επιστημονικού περιοδικού Annals of Neurology, των αποτελεσμάτων τριετούς μελέτης Φάσης ΙΙΙ για τη συνδυασμένη χορήγηση των Avonex® και COPAXONE® σε περισσότερους από 1000 ασθενείς με υποτροπιάζουσα-διαλείπουσα σκλήρυνση κατά πλάκας (RRMS) σε 68  ερευνητικά κέντρα των ΗΠΑ και Καναδά,.

Η μελέτη CombiRx σχεδιάστηκε ώστε να προσδιορίσει αν η χορήγηση του Avonex® (interferon beta-1a) 30ug IM μια φορά την εβδομάδα, σε συνδυασμό με καθημερινή χορήγηση του COPAXONE® (glatiramer acetate) 20mg είναι πιο αποτελεσματική από τη χρήση του κάθε φαρμάκου ξεχωριστά για τη θεραπεία της RRMS.

Τα δυνητικά οφέλη από το συνδυασμό των δύο θεραπειών αποτελούν εδώ και χρόνια σημείο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη πάθηση και αυτή η μελέτη αποτελεί την πρώτη προσπάθεια διερεύνησης του δυνητικού οφέλους της χρήσης συνδυασμένης θεραπείας με τα δύο συχνότερα συνταγογραφούμενα φάρμακα για ασθενείς με RRMS

Τα αποτελέσματα της μελέτης δεν δείχνουν να υπάρχουν επιπλέον οφέλη από το συνδυασμό των θεραπειών σε σύγκριση με τη χορήγηση του COPAXONE® ως μονοθεραπεία στη μείωση του κινδύνου υποτροπής, το οποίο αποτελεί και το πρωταρχικό καταληκτικό σημείο. Άλλα σημαντικά στοιχεία τα οποία προκύπτουν από τη μελέτη είναι:

  • Το COPAXONE®  είναι αποτελεσματικότερο του Avonex στη μείωση του κινδύνου υποτροπής σε ασθενείς με RRMS, μειώνοντας τον κίνδυνο υποτροπής κατά 31% (p = 0,027).
  • Ο συνδυασμός Avonex + COPAXONE® ήταν αποτελεσματικότερος από το Avonex μειώνοντας τον κίνδυνο υποτροπής κατά 25% (p =0,022).
  • Το COPAXONE®  υπερτερούσε επίσης του Avonex στη μείωση της ετήσιας συχνότητας υποτροπών (Annualized Relapse Rate).
  • Καμία στατιστικά σημαντική διαφορά δεν παρατηρήθηκε μεταξύ Copaxone και Avonex στις παραμέτρους που αφορούν την MRI.

Η μελέτη αυτή προστίθεται στο ήδη υπάρχον αρχείο μεγάλων, τεκμηριωμένων, ελεγχόμενων και άμεσα συγκριτικών μελετών στις οποίες αποδεικνύεται η υψηλή αποτελεσματικότητα του COPAXONE® στη θεραπεία ασθενών με RRMS. Στην Ευρώπη το COPAXONE® έχει μελετηθεί σε άμεσα συγκριτικές κλινικές μελέτες με κάθε θεραπεία πρώτης γραμμής.

Η συνολική μελέτη και τα σχετικά αποτελέσματα της καθώς και η μεθοδολογία της είναι διαθέσιμα στο παρακάτω link: http://doi.wiley.com/10.1002/ana.23863

Share

Be the first to comment on "Νέα στοιχεία για την αντιμετώπιση της Σκλήρυνσης κατά πλάκας"

Leave a comment

error: