Λανθασμένα έξι στα δέκα πιστοποιητικά θανάτου

eie

Έξι στα δέκα πιστοποιητικά θανάτου που εκδίδονται στη χώρα μας είναι λανθασμένα. Όπως τόνισαν τα μέλη της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρίας κατά τη διάρκεια του 18ου Παγκρήτιου Ιατρικού Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στις 4-6 Νοεμβρίου 2016, το 64% των πιστοποιητικών θανάτου περιέχει σημαντικά λάθη. Τα περισσότερα λάθη εντοπίζονται στη λανθασμένη χρησιμοποίηση μηχανισμών θανάτου αντί αιτιών και στη μη σωστή σειρά καταγραφής των πολλαπλών αιτιών.

Σημειώνεται πως το Ιατρικό Πιστοποιητικό Αιτιών Θανάτου είναι η πηγή των στατιστικών θνησιμότητας της χώρας. Οι στατιστικές αυτές αποτελούν τη βάση του παλαιότερου και αρτιότερου συστήματος παρακολούθησης της δημόσιας υγείας. Τα ιατρικά πιστοποιητικά θανάτου παρέχουν πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά των αποβιωσάντων και για τις αιτίες θανάτου. Οι αιτίες θανάτου είναι το σημαντικότερο στατιστικό ερευνητικό στοιχείο του πιστοποιητικού.

Οι στατιστικές αυτές χρησιμοποιούνται από τη χώρα μας για τον καθορισμό πολιτικών και στόχων στη δημόσια υγεία. Χρησιμοποιούνται από ερευνητές και ιατρούς, από εκπαιδευτικά ιδρύματα και από πολλούς άλλους για διάφορους λόγους. Τα δεδομένα θνησιμότητας αποτελούν τον πιο σημαντικό δείκτη μέτρησης και σύγκρισης της κατάστασης της υγείας σε τοπικά, εθνικά και διεθνή επίπεδα διότι αυτά συλλέγονται μεθοδικά και σε τακτικά χρονικά διαστήματα σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες και στις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες.

«Δεν είναι δυνατόν η χώρα μας να έχει τόσο υψηλά ποσοστά σφαλμάτων» τόνισε από το βήμα του συνεδρίου ο πρόεδρος της ΕΙΕ Γρηγόρης Λέων, υπογραμμίζοντας πως «η μόνη λύση αντιμετώπισης του συγκεκριμένου προβλήματος είναι η βελτίωση της εκπαίδευσης όλων των ιατρών, από το προπτυχιακό επίπεδο μέχρι και με προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης».

Share

Be the first to comment on "Λανθασμένα έξι στα δέκα πιστοποιητικά θανάτου"

Leave a comment

error: