Η Π.Ε.ΠΦΥ-ΕΟΠΥΥ ζητά από τον ΕΟΠΥΥ την αποπληρωμή του ποσοστού 10% ιατρικών επισκέψεων έτους 2012 και 2013 και την υλοποίηση Μηχανισμού Διαλειτουργικότητας.

pepfy

pepfyΗ ίδρυση της  «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΠΥΥ» με διακριτικό τίτλο «Π.Ε.ΠΦΥ-ΕΟΠΥΥ», στόχο έχει την προστασία των πάσης φύσεως συμφερόντων των μελών της, τα οποία είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προσφέρουν ή προσέφεραν ιατρικές υπηρεσίες στον ΕΟΠΥΥ. Η προάσπιση των συμφερόντων των μελών μας, καθώς επίσης και η εκπροσώπηση τους για κάθε αναγκαία διαπραγμάτευση με τον οργανισμό σας, αποτελεί όπως αποτυπώνεται και στους  καταστατικούς σκοπούς της Ένωσης μας η κινητήριος μας δύναμη.

Με την πεποίθηση λοιπόν ότι ένας εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ μας, θα αποφέρει μόνο θετικά αποτελέσματα, επιθυμούμε να εισηγηθούμε και να σας γνωρίσουμε τα κάτωθι:

1) Ο ΕΟΠΥΥ  για το έτος 2012 και 2013 δεν έχει ως σήμερα προβεί στην αποπληρωμή του υπολοίπου ποσού  10% των ιατρικών επισκέψεων, γεγονός το οποίο οφείλουμε να αναδείξουμε, διότι το ως άνω ποσό αποτελεί ένα ιδιαιτέρως αξιοσέβαστο ποσό. Η περαιτέρω δε καθυστέρηση αποπληρωμής του ως άνω ποσού δεν είναι δικαιολογημένη, καθότι οι ιατρικές επισκέψεις δεν υπόκεινται σε clawback ,   παρά μόνο σε απλή εκκαθάριση από τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ και ουχί από τις       ελεγκτικές εταιρίες.

2) Επιπροσθέτως, ένα άλλο σημαντικό ζήτημα  το οποίο έχει αναδείξει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, αποτελεί  η ανάγκη της άμεσης διασύνδεσης του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με τρίτες εφαρμογές που έχουν τα Νοσοκομεία, Ιατρεία, Πολυιατρεία κα., έτσι ώστε να διευκολυνθεί η καθημερινή λειτουργία του επαγγέλματος μας (δηλαδή η συνταγογράφηση φαρμάκων , παραπεμπτικών εξετάσεων – ιατρικών πράξεων από τα δικά τους πληροφοριακά συστήματα), με στόχο την σημαντική μείωση του χρόνου καταχώρησης, την αποφυγή πιθανών λαθών και την ένταξη περισσότερων χρηστών στο σύστημα.

Με την νέα εφαρμογή και των θεραπευτικών πρωτοκόλλων προβλέπεται ότι ο χρόνος εισαγωγής  μιας συνταγής θα υπερδιπλασιαστεί.  Αυτή την στιγμή λοιπόν οι ιατροί είτε α) αναγκάζονται να εισάγουν δύο φορές τις ίδιες συνταγές τόσο στα συστήματα που διαθέτουν (π.χ. Νοσοκομεία κα) και στο σύστημα της Ηλ. Συνταγογράφησης, είτε β) καθυστερούν υπερβολικά με την εφαρμογή της Ηλ. Συνταγογράφησης λόγω του ότι το web interface δεν ενδείκνυται για λειτουργία σε απαιτητικά περιβάλλοντα όπως είναι αυτά ενός ιατρείου ή νοσοκομείου που θέλει να εξυπηρετήσει άμεσα και γρήγορα μεγάλο αριθμό ασθενών  ημερησίως. Με επιπρόσθετη ανακοίνωση επίσης  από το e-dapy ,καλούνται οι ιατροί να καταχωρούν αυθημερόν τις επισκέψεις τους από τις 22/04/14 κάτι που θα τους  επιβαρύνει πολύ περισσότερο.

Ενόψει του ανωτέρου προβλήματος, στις 9/1/2014  ο ΙΣΑ σας προσέφερε σχετική χορηγία για την Υλοποίηση Μηχανισμού Διαλειτουργικότητας, αναμένοντας την άμεση ανταπόκριση σας για να ξεκινήσει η υλοποίηση αυτής της ιδιαιτέρως σημαντικής τεχνολογικής διευκόλυνσης που στόχο έχει την ενίσχυση του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, την δραματική μείωση των «γραμματειακών» εργατοωρών των ιατρών μας αλλά και του χρόνου αναμονής των ασθενών. Παρά ταύτα έως σήμερα δεν έχει προωθηθεί από τις Υπηρεσίες σας.

Με τη βεβαιότητα ότι η αγαστή μας συνεργασία θα έχει ως αποτέλεσμα την διευθέτηση σημαντικών ζητημάτων που διαιωνίζονται,σας καλούμε όπως  δρομολογήσετε την υλοποίηση των δίκαιων αυτών   αιτήματα μας.

 

 

 

 

Share

Be the first to comment on "Η Π.Ε.ΠΦΥ-ΕΟΠΥΥ ζητά από τον ΕΟΠΥΥ την αποπληρωμή του ποσοστού 10% ιατρικών επισκέψεων έτους 2012 και 2013 και την υλοποίηση Μηχανισμού Διαλειτουργικότητας."

Leave a comment

error: