Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ

iatros_plhroforiki

Η είσοδος της Πληροφορικής στην Ιατρική έφερε μεγάλες αλλαγές στην καθημερινότητα, τις συνήθειες, την επικοινωνία, την ανταλλαγή πληροφοριών και τις σχέσεις ιατρών και ασθενών. Με τη βοήθεια της Ιατρικής Πληροφορικής οι γνώσεις που συσσωρεύονται καθημερινά από την παγκόσμια εμπειρία και έρευνα, κωδικοποιούνται και ταξινομούνται σε μεγάλες βάσεις δεδομένων. Έτσι δημιουργούνται υπολογιστικά συστήματα υποστήριξης που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα πρόσβασης στις ιατρικές πληροφορίες.

Εκτός όμως από την εντόπιση και λήψη χρήσιμων ιατρικών πληροφοριών, με την βοήθεια των υπολογιστών και λογισμικών, δίδεται και η δυνατότητα  συνδυασμού πληροφοριών που αφορούν τη διάγνωση, την πρόγνωση και τη θεραπεία.

Κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα, που είναι ένας πολύπλοκος οργανισμός, βασίζει τη καλή λειτουργία του στη δικτύωση, την επικοινωνία των τμημάτων του, τη διακίνηση πληροφορίας μεταξύ των πολλαπλών αποδεκτών του, την αυτοματοποίηση της παραγωγής εγγράφων, τη δημιουργία κεντρικού νοσοκομειακού πληροφοριακού συστήματος. Ιδιαίτερα στον τομέα της ραδιολογίας η παραγωγή, η συλλογή, η επεξεργασία, η ψηφιοποίηση, η ανάλυση, η αποθήκευση, η αυτοματοποίηση της ερμηνείας των παραγόμενων εικόνων πραγματοποιείται με ακρίβεια οικονομία και ασφάλεια. Επίσης η λήψη και σύντηξη ιατρικών απεικονιστικών δεδομένων παίζει σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό της ακτινοθεραπείας και την εφαρμογή της.

Η τηλεϊατρική υπό το πρίσμα του Παγκόσμιου Ιστού αναμένεται να διαδραματίσει κυρίαρχο ρόλο σε όλες σχεδόν τις υπολογιστικές εφαρμογές ιδιαίτερα σε χώρες με γεωμορφολογία όπως της Ελλάδας.

Τι έχει όμως επιφέρει η πληροφορική στη σχέση του με τον ασθενή? το καλοκαίρι και φθινόπωρο του 2011 πραγματοποιήθηκε από το Νοσοκομείο Υγεία (Ακτινοθεραπευτική Ογκολογική Συνεργασία) και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν) πανελλήνια έρευνα με την συμμετοχή 1050 περίπου ερωτηθέντων. Είχε ως στόχο την καταγραφή των τάσεων χρήσης του Internet σε θέματα υγείας. Τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά όσον αφορά την διείσδυση πλέον του Internet στην καθημερινότητα των πολιτών (ασθενών) και των γιατρών.

Πιο συγκεκριμένα 2 στους 10 Έλληνες χρήστες του Internet χρησιμοποιούν πάρα πολύ συχνά το μέσο αυτό για την ενημέρωση τους για θέματα υγείας, το 50% μερικές φορές, ενώ μόνο 3 στους 10 δεν το χρησιμοποιούν καθόλου. Από τους πολίτες που χρησιμοποιούν αυτό το ψηφιακό μέσο στην υγεία, το 43% ήδη βρίσκει γιατρούς ή/και νοσοκομείο για συγκεκριμένα θέματα υγείας μέσω του Internet και το 35% συμμετέχουν ενεργά σε σχετικά blogs forums. Πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που προδιαγράφει μελλοντικές προτιμήσεις είναι ότι 1 στους 3 πολίτες του δείγματος θα εμπιστεύονταν πολύ την άποψη ενός γιατρού που έχει δικό του ιατρικό site ή γράφει μεθοδικά σε ιατρικά φόρουμς και 1 στους 3 θα τον ενδιέφερε να συναλλαγεί ηλεκτρονικά με τον γιατρό του. Το internet επίσης πιθανόν θα επηρεάσει τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων υγείας αφού 4 στους 10 θα διάβαζαν blogs / forums στα οποία γράφουν την ιστορία τους άτομα που είχαν το ίδιο πρόβλημα υγείας.

Το μεταβαλλόμενο αυτό περιβάλλον το αντιλαμβάνεται ήδη ο ιατρικός κόσμος και η έρευνα καταδεικνύει ότι οι νέοι και σοβαρά εκπαιδευμένοι γιατροί είναι ιδιαίτερα ενεργοί στο διαδίκτυο. Ήδη 6 στους 10 γιατρούς επισκέπτονται συχνά εξειδικευμένα sites / blogs / forums για ενημέρωση τους για τις ιατρικές εξελίξεις, 4 στους 10 συμμετέχουν ενεργά στην ανταλλαγή απόψεων με συναδέλφους τους μέσω Internet, ενώ 3 στους 10 χρησιμοποιούν το Internet για να βρουν γιατρούς ή/και νοσοκομεία εξειδικευμένους στην ειδικότητας τους. Παράλληλα όμως υπάρχει και σκεπτικισμός από την άναρχη χρήση του διαδικτύου αφού 2 στους 3 γιατρούς πιστεύουν ότι η πρόσωπο – με- πρόσωπο επαφή ασθενούς και γιατρού είναι σημαντική, ενώ 3 στους 10 πιστεύουν ότι τα ιατρικά sites δημιουργούν προβλήματα στην επικοινωνία ασθενή – ιατρού και 2 στους 10 πιστεύουν ότι τα ιατρικά sites δίνουν παραπλανητικές πληροφορίες στους χρήστες. Γενικά ο ιατρικός κόσμος ανταποκρίνεται ιδιαίτερα δυναμικά στις νέες προκλήσεις και ήδη 1 στους 5 γιατρούς (κυρίως με διδακτορικές σπουδές και κάτω των 55 ετών) διατηρεί ή συμμετέχει ενεργά σε ιατρικά site.

Η έρευνα αυτή, με τα πολύ ενδιαφέροντα της αποτελέσματα, καταγράφει ένα νέο περιβάλλον ενημέρωσης – πληροφόρησης – γνώσης – συνεργασίας – συναλλαγών στο ιατρικό περιβάλλον στην Ελλάδα. Δημιουργείται πλέον ένα νέο περιβάλλον εμπιστοσύνης και ένας νέος κόμβος επικοινωνίας όπου εκφράζετε ο γιατρός και ενημερώνετε ο πολίτης ή ασθενής. Η συνεχής εκπαίδευση, δια βίου μάθηση, και η παρακολούθηση της εξέλιξης της πληροφορικής είναι ο νέος τρόπος ζωής όλων μας.

Δέσποινα Κατσώχη

www.aktinotherapeia.com

Share

Be the first to comment on "Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ"

Leave a comment

error: