Ε.Ε.Φα.Μ.: 9ο Συνέδριο Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ

medicines-different_2

medicines-different_2Στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Στις 11, 12 και 13 Φεβρουαρίου 2014, θα πραγματοποιηθεί το 9ο Συνέδριο Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ από την Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ (Ε.Ε.Φα.Μ.), στο «ΘΕΑΤΡΟΝ» Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος».

Το Συνέδριο που γίνεται κάθε δύο χρόνια, αποτελεί κορυφαία διοργάνωση και συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όλων των φορέων του κλάδου της Υγείας και της φαρμακοβιομηχανίας.

Πρωταρχικός στόχος του 9ου Συνεδρίου είναι να αναδείξει την ανάγκη μεταμόρφωσης του κλάδου της Υγείας και της φαρμακοβιομηχανίας στην περίοδο της ευρωπαϊκής κρίσης, μέσα από τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των στελεχών τους και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, ενώ παράλληλα θα επικεντρωθεί στην ανάγκη υιοθέτησης ενός πιο σύγχρονου και επίκαιρου επιχειρησιακού μοντέλου το οποίο θα στηρίζεται στη διαφάνεια και τη συνεργασία όλων των φορέων, με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της υγείας των ασθενών.

Οι βασικοί άξονες του Συνεδρίου περιλαμβάνουν την παρουσίαση του νέου πλαισίου των υπηρεσιών Υγείας και των πολιτικών για την άμεση πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες, την παρουσίαση καινοτόμων πρακτικών μάρκετινγκ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, τις τάσεις και προοπτικές της ελληνικής και παγκόσμιας φαρμακευτικής αγοράς, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, καθώς και τα σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Όλα τα παραπάνω θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν από διακεκριμένους Έλληνες και ξένους ομιλητές από τον ακαδημαϊκό χώρο, το χώρο της Υγείας και διαφόρους βιομηχανικούς κλάδους.

Την τελευταία ημέρα του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί, για μια ακόμα φορά, ο διαγωνισμός Αριστείων Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ όπου οι υποψήφιοι θα διαγωνιστούν σε 3 κατηγορίες καλύτερης επικοινωνιακής εκστρατείας για:

1. Διαχείριση Κύκλου Ζωής προϊόντων
2. Υποστήριξη ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.
3. Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση κοινού

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Θεματολογία και το πρόγραμμα του Συνεδρίου, τα Αριστεία Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ, τις δυνατότητες Χορηγίας αλλά και περισσότερα στοιχεία σχετικά με τους στόχους του Συνεδρίου, την Οργανωτική Επιτροπή, τους προέδρους και τις Ομάδες Εργασίας που εργάζονται συστηματικά για την επιτυχία του, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.eefamcongress2014.gr ή στην ιστοσελίδα της ΕΕΦαΜ www.eefam.gr.

Οι πρόεδροι της Οργανωτικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Φρουζής, πρόεδρος ΣΦΕΕ και αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής της Novartis Ελλάς και Γεώργιος Βασιλόπουλος, γενικός διευθυντής της Galenica, σημειώνουν: «Επιθυμία και προσδοκία της Οργανωτικής Επιτροπής είναι το 9ο Συνέδριο, πέρα από την προσφορά σύγχρονης γνώσης, να αποτελέσει και το έναυσμα για δημιουργικό διάλογο και ανταλλαγή απόψεων. Εμείς σας υποσχόμαστε τρία παραγωγικά βράδια με συζητήσεις, απαντήσεις και προβληματισμούς για τις εξελίξεις, τις ανατροπές και τα ερωτήματα που απασχολούν όλους μας.»

Afisa9thCongressEEFAM1

Share

Be the first to comment on "Ε.Ε.Φα.Μ.: 9ο Συνέδριο Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ"

Leave a comment

error: