ΕΟΠΥΥ: Ξεκίνησε το σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης πράξεων Ακτινοθεραπείας

eopyy

Ξεκίνησε από την 1η Ιανουαρίου 2016 η πλήρης εφαρμογή του συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης πράξεων Ακτινοθεραπείας eRadiotherapy (https://apps.ika.gr/eRadiotherapy). Ωστόσο, μέχρι τις 31 Μαρτίου 2016, θα υπάρχει παράλληλη λειτουργία των δύο συστημάτων eΔΑΠΥ (παλαιός τρόπος και νέος τρόπος), ενώ μετά την 31-3-2016 δεν θα υπάρχει πλέον η δυνατότητα καταχώρησης ηλεκτρονικών παραπεμπτικών.

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΕΟΠΥΥ, από την 1-1-2016 και μετά δεν θα είναι εφικτή η έκδοση ηλεκτρονικών παραπεμπτικών πράξεων Ακτινοθεραπείας μέσω του συστήματος e-syntagografisi. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδείξουν τα Τμήματα Ακτινοθεραπείας των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ προμηθευτών υπηρεσιών Υγείας στα εξής:

  1. Οι υποβολές στο σύστημα eΔΑΠΥ που θα πραγματοποιηθούν για το μήνα Δεκέμβριο 2015, από 1-1-2016 και μετά (με τον παλαιό τρόπο υποβολής – ηλεκτρονικά παραπεμπτικά), θα αφορούν μόνο στις πράξεις των ασθενών-ασφαλισμένων που μέχρι και 31-12-2015 θα έχουν ολοκληρώσει τη θεραπεία τους.
  1. Οι υποβολές για τους ασθενείς-ασφαλισμένους που βρίσκονται την 1-1-2016 σε συνεχιζόμενη θεραπεία (έχουν δηλαδή ξεκινήσει τη θεραπεία τους έως και 31-12-2015) θα γίνουν με τον παλαιό τρόπο υποβολής (ηλεκτρονικά παραπεμπτικά) στο σύστημα eΔΑΠΥ, το οποίο θα δέχεται ηλεκτρονικά παραπεμπτικά έως 31-3-2016 για το σκοπό αυτό. Να σημειωθεί ότι για αυτούς τους ασθενείς-ασφαλισμένους δεν χρειάζεται καμία καταχώρηση στο νέο ηλεκτρονικό σύστημα, θα ολοκληρώσουν δηλαδή τη θεραπεία τους και θα υποβληθούν με τον παλαιό τρόπο.

Για παράδειγμα, ασθενής με ημερομηνία έναρξης Ακτινοθεραπείας στις 30-11-2015 που θα ολοκληρώσει τη θεραπεία του στις 13-1-2016 (30 συνεδρίες), θα υποβληθεί από το Τμήμα Ακτινοθεραπείας μετά την 1-2-2016, στην υποβολή eΔΑΠΥ του Ιανουαρίου 2016 με τον παλαιό τρόπο (ηλεκτρονικά παραπεμπτικά), χωρίς να πραγματοποιηθεί για αυτόν καμία καταχώρηση στο eRadiotherapy.

  1. Οι πράξεις των ασθενών-ασφαλισμένων που θα ξεκινήσουν τη θεραπεία τους από 1-1-2016 και μετά, θα καταχωρούνται υποχρεωτικά και αποκλειστικά στο νέο ηλεκτρονικό σύστημα eRadiotherapy, σε καθημερινή βάση και οι υποβολές τους θα γίνονται με το πέρας της περιόδου υποβολής. Μετά από την έναρξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής δηλαδή, δεν χρειάζεται πλέον τα Τμήματα Ακτινοθεραπείας να περιμένουν την ολοκλήρωση της θεραπείας, αλλά θα πρέπει να υποβάλλουν όλες τις επιμέρους πράξεις που έχουν ολοκληρωθεί μέσα στο μήνα υποβολής.
  1. Θα υπάρξει λοιπόν παράλληλη λειτουργία των δύο (2) συστημάτων eΔΑΠΥ (παλαιός τρόπος και νέος τρόπος) από 1-1-2016 έως 31-3-2016. Μετά την 31-3-2016 δεν θα υπάρχει πλέον η δυνατότητα καταχώρησης ηλεκτρονικών παραπεμπτικών.

Για παράδειγμα η υποβολή στο eΔΑΠΥ της περιόδου Ιανουαρίου 2016, που θα ξεκινήσει από 1-2-2016, θα έχει δύο (2) σκέλη: α) την υποβολή των πράξεων Ακτινοθεραπείας (με τον παλαιό τρόπο – ηλεκτρονικά παραπεμπτικά) των ασθενών-ασφαλισμένων που έχουν ολοκληρώσει τη θεραπεία τους μέχρι και 31-1-2016 και β) την ηλεκτρονική υποβολή (με το νέο τρόπο – μέσω eRadiotherapy) όλων των πράξεων Ακτινοθεραπείας των ασθενών-ασφαλισμένων που άρχισαν τη θεραπεία από την 1-1-2016 και μετά και μέχρι 31-1-2016.

 

onmed.gr

Share

Be the first to comment on "ΕΟΠΥΥ: Ξεκίνησε το σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης πράξεων Ακτινοθεραπείας"

Leave a comment

error: