Εκπαιδευτική επιστημονική εκδήλωση για την Καρδιακή Αμυλοείδωση από Τρανσθυρετίνη

H Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Καρδιολογίας (Ε.Ε.Π.Κ.) διοργανώνει εκπαιδευτική επιστημονική εκδήλωση για την Καρδιακή Αμυλοείδωση από Τρανσθυρετίνη (ATTR-Cardiac Amyloidosis), η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιανουαρίου στο Royal Olympic Hotel (Αθήνα).

Η εκπαιδευτική εκδήλωση απευθύνεται…

…σε πυρηνικούς ιατρούς, καρδιολόγους, κλινικούς, ακτινολόγους, αιματολόγους, νευρολόγους και ορθοπεδικούς. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη της αξίας της απεικόνισης και ιδιαίτερα του μοναδικού ρόλου της μοριακής απεικόνισης (Πυρηνική Ιατρική) στην αναίμακτη διάγνωση καθώς και στη διαφορική διάγνωση της καρδιακής αμυλοείδωσης.

Το πρόγραμμα της εκπαιδευτικής εκδήλωσης θα παρέχει…

… τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις της νόσου (red flags), ώστε να εγείρουν την υποψία των ιατρών για τη διερεύνηση των ασθενών με πιθανή καρδιακή αμυλοείδωση (ATTR-CA). Δηλαδή: -ποια βήματα πρέπει να ακολουθηθούν, -πώς θα γίνει με ακρίβεια η διάγνωση, -η θεραπευτική προσέγγιση αυτών των ασθενών, και τέλος, -πώς η συνεργασία μεταξύ των ιατρικών ειδικοτήτων μπορεί να επιτύχει την παροχή της καλύτερης φροντίδας και τα καλύτερα αποτελέσματα στους ασθενείς με καρδιακή αμυλοείδωση.

Η πρακτική εκπαίδευση για την καρδιακή αμυλοείδωση ATTR (αμυλοείδωση τρανσθυρετίνης) θα επιτευχθεί…

με τη συμμετοχή καρδιολόγων, νευρολόγων, αιματολόγων, ορθοπεδικών και πυρηνικών ιατρών εξειδικευμένων στην καρδιακή αμυλοείδωση και με μεγάλη κλινική εμπειρία.

Η Καρδιακή Αμυλοείδωση από Τρανσθυρετίνη…

… δεν είναι μία σπάνια νόσος, όπως εθεωρείτο στο παρελθόν, αλλά μια υποδιαγνωσμένη νόσος, η οποία εάν διαγνωσθεί έγκαιρα μπορεί να μετατραπεί σε χρόνια νόσο. Πυρηνικοί ιατροί, καρδιολόγοι, κλινικοί, ακτινολόγοι, αιματολόγοι, νευρολόγοι και ορθοπεδικοί πρέπει να έχουν υψηλό επίπεδο συνειδητοποίησης της νόσου σε πληθυσμούς ασθενών σε κίνδυνο, ώστε να οδηγούνται σε γρήγορη διάγνωση, έγκαιρη έναρξη θεραπείας και αποτελεσματική διαχείριση.

Προσοχή!

Η εκδήλωση γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια της UEMS – EACCME  και για την παρακολούθησή της θα χορηγηθούν 6 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME/CPD Credits).

Για την εγγραφή σας στην εκδήλωση και το Επιστημονικό Πρόγραμμα επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο εδώ 

Για περισσότερες πληροφορίες: info@eepk.gr

 

 

 

Μαρία Ορφανίδου

Share

Be the first to comment on "Εκπαιδευτική επιστημονική εκδήλωση για την Καρδιακή Αμυλοείδωση από Τρανσθυρετίνη"

Leave a comment

error: