Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση φάρμακο ως η Πρώτη Θεραπεία για τη Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία (SMA)

sma

H έγκριση δόθηκε για την αντιμετώπιση μεγάλου φάσματος ασθενών με SMA

Ισχυρά δεδομένα από τις μελέτες φάσης 3 κατέδειξαν θετική επίδραση στην επίτευξη των οροσήμων κινητικής ανάπτυξης καθώς και αυξημένη επιβίωση σε βρέφη με SMA

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) ενέκρινε την άδεια κυκλοφορίας του Nusinersen για τη που συνδέεται με το χρωμόσωμα 5q (5q SMA), ανακοίνωσε η Biogen [6] (NASDAQ:BIIB).1 Η 5q SMA είναι η πιο συνηθισμένη μορφή της νόσου και αντιπροσωπεύει κατά προσέγγιση το 95% όλων των περιστατικών SMA.2 Το Nusinersen είναι η πρώτη εγκεκριμένη θεραπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) για την SMA, μία από τις πρώτες γενετικές αιτίες θανάτου στα βρέφη η οποία χαρακτηρίζεται από προοδευτική, σοβαρού βαθμού μυϊκή αδυναμία. Το Nusinersen αξιολογήθηκε  στο πλαίσιο του προγράμματος ταχείας αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA), το οποίο αποσκοπεί στην επίσπευση της πρόσβασης σε φάρμακα για ασθενείς με ανικανοποίητες ιατρικές ανάγκες.

«Σήμερα ενωνόμαστε με τα άτομα που πάσχουν από SMA και τις οικογένειές τους σε όλη την Ευρώπη για να γιορτάσουμε την έγκριση του Nusinersen. Το ισχυρό προφίλ ασφάλειας και αποτελεσματικότητας του φαρμάκου κατά τις κλινικές μελέτες, μας κάνει να πιστεύουμε πως το Nusinersen θα έχει σημαντική επίδραση σε βρέφη, παιδιά και ενήλικες που ζουν με αυτή τη σοβαρή ασθένεια» δήλωσε ο Michel Vounatsos, Chief Executive Officer της εταιρείας Biogen.

«Στο πλαίσιο της αποστολής μας για τη βελτίωση της ζωής των ασθενών με SMA, παραμένουμε πιστοί στη δέσμευσή μας να συνεργαστούμε στενά με επαγγελματίες υγείας, ομάδες υποστήριξης ασθενών και κρατικές υπηρεσίες, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα άτομα που θα μπορούσαν να ωφεληθούν από το Nusinersen θα έχουν πρόσβαση σε αυτή τη σημαντική θεραπεία όσο το δυνατόν συντομότερα».

Η έγκριση του Nusinersen βασίζεται κατά κύριο λόγο στα αποτελέσματα από δύο εγκριτικές πολυκεντρικές, ελεγχόμενες μελέτες, τα οποία περιλαμβάνουν τα δεδομένα ολοκλήρωσης της μελέτης ENDEAR (SMA με έναρξη των συμπτωμάτων στη βρεφική ηλικία) και τα δεδομένα μίας ενδιάμεσης ανάλυσης της μελέτης CHERISH (SMA με όψιμη έναρξη των συμπτωμάτων). Και οι δυο μελέτες κατέδειξαν την κλινικά σημαντική αποτελεσματικότητα και το ευνοϊκό προφίλ οφέλους-κινδύνου του Nusinersen. Η έγκριση υποστηρίχθηκε επίσης από δεδομένα ανοιχτής μελέτης σε προσυμπτωματικά και συμπτωματικά άτομα, τα οποία είχαν εμφανίσει ή ήταν πολύ πιθανό να εμφανίσουν SMA Τύπου 1, Τύπου 2 και Τύπου 3.

Στην ανάλυση που πραγματοποιήθηκε κατά την ολοκλήρωση της μελέτης ENDEAR, ένα στατιστικά σημαντικό μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών ικανοποιούσαν τα κριτήρια ώστε να χαρακτηριστούν ανταποκριθέντες σε ένα κινητικό ορόσημο αξιολόγησης στην ομάδα του Nusinersen (51%) σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου με εικονική θεραπεία (0%) (p<0,0001). Κάποια βρέφη στην ομάδα του Nusinersen πέτυχαν κινητικά ορόσημα, συμπεριλαμβανομένων του πλήρους ελέγχου της κεφαλής, της ικανότητας κύλισης, της επίτευξης και διατήρησης καθιστής θέσης, καθώς και της επίτευξης και διατήρησης όρθιας θέσης του σώματος. Επίσης, βρέφη που λάμβαναν θεραπεία με το Nusinersen επέδειξαν μία στατιστικά σημαντική μείωση (47%) του κινδύνου θανάτου ή μόνιμης μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής (p=0,0046).

Στην προκαθορισμένη ενδιάμεση ανάλυση της μελέτης CHERISH, υπήρξε μία στατιστικά σημαντική και κλινικά αξιόλογη βελτίωση της κινητικής λειτουργίας σε παιδιά με SMA με όψιμη έναρξη των συμπτωμάτων (τα οποία είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν νόσο Τύπου 2 ή Τύπου 3) που λάμβαναν θεραπεία με το Nusinersen σε σύγκριση με τα παιδιά που δεν λάμβαναν θεραπεία.

Οι βελτιώσεις μετρήθηκαν μέσω της Εκτεταμένης Κλίμακας Αξιολόγησης Κινητικής Λειτουργίας κατά Hammersmith (HFMSE) και κατέδειξαν μία θεραπευτική διαφορά 5,9 μονάδων στη μέση μεταβολή από την έναρξη της μελέτης έως τον Μήνα 15 στη βαθμολογία της HFMSE (p=0,0000002). Η HFMSE είναι ένα αξιόπιστο και επικυρωμένο εργαλείο που έχει σχεδιαστεί ειδικά για την αξιολόγηση της κινητικής λειτουργίας σε παιδιά με SMA. Τα δεδομένα ολοκλήρωσης της μελέτης φάσης 3 συνάδουν με εκείνα της ενδιάμεσης ανάλυσης και παρουσιάστηκαν στην ετήσια συνάντηση της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας στη Βοστόνη των ΗΠΑ τον Απρίλιο του 2017.

«Τα συνολικά κλινικά ευρήματα υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του Nusinersen σε ένα μεγάλο εύρος ατόμων με SMA, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών βελτιώσεων στην κινητική ανάπτυξη και τη μείωση του κινδύνου θνησιμότητας στα βρέφη», δήλωσε ο Καθηγητής Jan Kirschner από το Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του Φράιμπουργκ στη Γερμανία. «Αυτή η πρωτοφανής βελτίωση  φέρνει νέες ελπίδες σε μία κοινότητα ασθενών όπου δεν υπήρχε προηγουμένως οποιαδήποτε εγκεκριμένη θεραπεία για την αντιμετώπιση της απώλειας της κινητικής λειτουργίας στην πάροδο του χρόνου. Βλέπουμε πλέον βελτίωση στην κινητικότητα με το Nusinersen, η οποία δεν είχε παρατηρηθεί ποτέ στη φυσική εξέλιξη της νόσου».

Το Nusinersen θα πρέπει να χορηγείται μέσω ενδοραχιαίας ένεσης, η οποία απελευθερώνει το φάρμακο απευθείας στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) γύρω από τον νωτιαίο μυελό,3 εκεί όπου εκφυλίζονται οι κινητικοί νευρώνες στα άτομα με SMA, λόγω ανεπαρκών επιπέδων της πρωτεΐνης επιβίωσης του κινητικού νευρώνα (SMN).4

Το Nusinersen επέδειξε ευνοϊκό προφίλ οφέλους-κινδύνου. Θρομβοπενία, νεφρική τοξικότητα και ανωμαλίες της πήξης του αίματος, συμπεριλαμβανομένης της οξείας σοβαρής θρομβοπενίας, έχουν παρατηρηθεί μετά τη χορήγηση άλλων υποδορίως ή ενδοφλεβίως χορηγούμενων  αντινοηματικών ολιγονουκλεοτιδίων. Υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης ανεπιθύμητων αντιδράσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας οσφυονωτιαίας παρακέντησης (π.χ. κεφαλαλγία, οσφυαλγία, έμετος).

Ο χρόνος κατά τον οποίο θα καταστεί διαθέσιμο το Nusinersen στην ΕΕ θα διαφέρει ανα χώρα, ανάλογα με τις τοπικές διαδικασίες έγκρισης και αποζημίωσης φαρμάκων. Η Biogen συνεργάζεται με τα συστήματα υγείας και τις κρατικές υπηρεσίες σε ολόκληρη την ΕΕ για να διασφαλίσει την πρόσβαση των ασθενών στο Nusinersen.

Το 2016, η Biogen με γνώμονα την επείγουσα ανάγκη θεραπευτικής αντιμετώπισης των ασθενών με βαριά μορφή εκδήλωσης της νόσου, χορήγησε ενα από τα μεγαλύτερα δωρεάν προεγκριτικά Προγράμματα Εκτεταμένης Πρόσβασης (EAP) για σπάνια νοσήματα. Αυτό το EAP είχε ως αποτέλεσμα την έναρξη και συνέχιση της θεραπείας περισσότερων από 350 ασθενών με SMA βρεφικής έναρξης που πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης  (που ήταν πολύ πιθανό να αναπτύξουν νόσο Τύπου 1) σε 17 ευρωπαϊκές χώρες.

Share

Be the first to comment on "Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση φάρμακο ως η Πρώτη Θεραπεία για τη Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία (SMA)"

Leave a comment

error: