Γυναίκες στην Ογκολογία – W4O Hellas

 Νέο πρόγραμμα δωρεάν γονιδιακού ελέγχου για κληρονομική προδιάθεση καρκίνου μαστού

 

Οι Γυναίκες στην Ογκολογία –W4O Hellas είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν το νέο πρόγραμμα γονιδιακού ελέγχου για κληρονομική προδιάθεση καρκίνου μαστού. Η δυνατότητα για την υλοποίηση του προγράμματος αυτού είναι αποτέλεσμα δωρεών από υποστηρικτές (φαρμακευτικές, καλλιτέχνες, ιδιώτες, κ.λπ) που τις  στηρίζουν σταθερά εδώ και χρόνια και κάνουν δυνατή την ουσιαστική αρωγή τους στους ογκολογικούς ασθενείς.

500 δωρεάν γονιδιακοί έλεγχοι

Μέχρι τώρα, στα δέκα χρόνια λειτουργίας του δικτύου τους, οι Γυναίκες στην Ογκολογία έχουν καταφέρει να πραγματοποιήσουν δωρεάν γονιδιακούς ελέγχους σε περισσότερους από 500 ανθρώπους, γυναίκες και άνδρες. Η νέα δωρεά τούς δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουν από κοινού την προσφορά τους στην κοινωνία, παρέχοντας δωρεάν ένα πολύτιμο εργαλείο για ασθενείς και γιατρούς για την κληρονομική προδιάθεση καρκίνου του μαστού.

Προσοχή!

Η εξέταση θα λαμβάνει χώρα στα πιστοποιημένα εργαστήρια ALAB, BioPath Innovations, και Genekor, και θα περιλαμβάνει ολόκληρο το panel γονιδίων κληρονομικότητας, σε γυναίκες και σε άντρες σε όλη την Ελλάδα, με διάγνωση καρκίνου μαστού που πληρούν τα κριτήρια.

Το πρόγραμμα W4O Hellas

Παρά το γεγονός ότι ο γονιδιακός έλεγχος έχει ενταχθεί στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα ιατρικής κοινότητας, συλλόγων και ασθενών, ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που παραμένουν εκτός κριτηρίων του ΕΟΠΥΥ και σε αυτές τις περιπτώσεις στοχεύει το νέο πρόγραμμα γονιδιακών ελέγχων.

Προσοχή!

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα καλύπτει ασθενείς (άντρες και γυναίκες) που πληρούν ένα από τα πατακάτω κριτήρια, ενώ οι κατηγορίες που άλλως καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ θα αφορούν μόνο σε ανασφάλιστες / ανασφάλιστους ασθενείς.

 

Κριτήρια ένταξης

 

 1. Comprehensive HBOC testing προτείνεται για ασθενείς με διάγνωση καρκίνου του μαστού:
 • Σε ηλικία μικρότερη των 45 ετών ανεξαρτήτως οικογενειακού ιστορικού.
 • Διάγνωση καρκίνο του μαστού, ωοθηκών ή παγκρέατος ανεξαρτήτως ηλικίας σε τουλάχιστον δύο συγγενείς 1ου-3ου βαθμού από την ίδια οικογενειακή πλευρά.
 • Διάγνωση ανδρικού καρκίνου του μαστού σε 1ου-3ου βαθμού.
 • Ασθενείς με διάγνωση καρκίνου του μαστού σε ηλικία κάτω απ’ τα 50 έτη και ένα από τα παρακάτω:
  • Τουλάχιστον 1 συγγενής 1ου-3ου βαθμού με καρκίνο του μαστού πριν την ηλικία των 50 ετών, και
  • Τουλάχιστον 1 συγγενής 1ου-3ου βαθμού με καρκίνο ωοθηκών.

 

 1. Comprehensive HBOC testing προτείνεται για ασθενείς με διάγνωση δύο πρωτοπαθών όγκων του μαστού σε οποιαδήποτε ηλικία με την προϋπόθεση ότι ισχύει ένα από τα παρακάτω:
 • Ο ένας εκ των δύο όγκων του μαστού να έχει διαγνωσθεί πριν την ηλικία των 50 ετών.
 • Διάγνωση του ιδίου ανθρώπυ με καρκίνο των ωοθηκών.
 • Διάγνωση καρκίνου του μαστού ενός τουλάχιστον συγγενή 1ου-3ου βαθμού πριν την ηλικία των 50 ετών, και
 • Διάγνωση με καρκίνο ωοθηκών ενός τουλάχιστον συγγενή 1ου-3ου βαθμού.

Επιπρόσθετα, προτείνεται ο γονιδιακός έλεγχος στις ειδικές περιπτώσεις όπου υπάρχει:

 • Διάγνωση τριπλά αρνητικού καρκίνου του μαστού.
 • Διάγνωση ανδρικού καρκίνου του μαστού ανεξαρτήτως ηλικίας.

Διαδικασία ένταξης στο Πρόγραμμα

-Όπως και στο παρελθόν η παραπομπή στο Πρόγραμμα γίνεται αποκλειστικά από τον θεράποντα ογκολόγο που έχει την ευθύνη για την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων που πιστοποιούν τα κριτήρια ένταξης των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα.

Ο συντονισμός του προγράμματος γίνεται μέσω της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) τους οποίους οι Γυναίκες στην Ογκολογία ευχαριστούν θερμά για την υποστήριξη.

-Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα:

Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας, τηλ: 210 -6457971.

-Επικοινωνία με τις Γυναίκες στην Ογκολογία: 6980025420,   w4ohellas@gmail.com

 

 

 

Μαρία Ορφανίδου

Share

Be the first to comment on "Γυναίκες στην Ογκολογία – W4O Hellas"

Leave a comment

error: