Βλαστοκύτταρα

vlastokitara

Γενικά για τα βλαστοκύτταρα

Τα βλαστικά κύτταρα (βλαστοκύτταρα) χρησιμοποιούνται περισσότερο από τριάντα χρόνια για την θεραπεία διαφόρων νοσημάτων του αίματος , του ανοσοποιητικού συστήματος καθώς και στο πλαίσιο θεραπευτικών αγωγών ενάντια σε πολλές ασθένειες.

Τι είναι τα βλαστοκύτταρα ;

Τα βλαστοκύτταρα είναι αρχέγονα κύτταρα τα οποία συμβάλλουν στη δημιουργία όλων των άλλων κυττάρων του ανθρώπινου οργανισμού.

Πού βρίσκονται;

Τα βλαστικά κύτταρα βρίσκονται μέσα στο ομφαλοπλακουντιακό αίμα, το αίμα δηλαδή που περνάει από τον πλακούντα στο μωρό μέσω του ομφάλιου λώρου. Ουσιαστικά ο γιατρός – γυναικολόγος κάνει λήψη του ομφαλοπλακουντιακό αίματος από το οποίο μετά από επεξεργασία θα συλλεχθούν τα βλαστικά κύτταρα.

Πως γίνεται η λήψη των βλαστοκυττάρων;

Η λήψη των βλαστοκυττάρων γίνεται γρήγορα και ανώδυνα. Την ώρα του τοκετού , αφού έχει γεννηθεί το μωρό και έχει αποκοπεί από τον ομφάλιο λώρο, γίνεται η λήψη του ομφαλοπλακουντιακού αίματος από το υπόλοιπο τμήμα του ομφάλιου λώρου που είναι συνδεδεμένο με τον πλακούντα ,καθώς αυτός βρίσκεται ακόμα κολλημένος στη μήτρα. Η λήψη γίνεται με μια ειδική συσκευή που την έχετε προμηθευτεί από την εταιρεία φύλαξης βλαστικών κυττάρων της επιθυμίας σας. Μόλις τελειώσει η λήψη, το αίμα δίδεται στους γονείς οι οποίοι το παραδίδουν στην εταιρεία . Στη συνέχεια το ομφαλοπλακουντιακό αίμα αποστέλλεται στο εργαστήριο που το επεξεργάζονται ειδικοί βιολόγοι και διαχωρίζουν τα βλαστικά κύτταρα.

Τα βλαστικά κύτταρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από το μωρό μου;

Τα βλαστικά κύτταρα μπορούν να φυλαχθούν και να χρησιμοποιηθούν από το παιδί σας, τα αδέλφια του ή άλλο μέλος της οικογένειάς σας με την προϋπόθεση ότι υπάρχει σχετική συμβατότητα μεταξύ τους.

Λήψη τμήματος ομφαλίου λώρου

Επίσης μπορεί να γίνει εκτός των βλαστοκυττάρων, και συντήρηση τμήματος ομφαλίου λώρου για μελλοντική χρήση. Το τμήμα του ομφαλίου λώρου το αφαιρεί ο ιατρός αφού έχει συλλέξει τα βλαστικά κύτταρα, τοποθετείται σε διαφορετική συσκευή, και παραδίδεται στους γονείς.

Ποιες ασθένειες μπορούν να θεραπευθούν με βλαστικά κύτταρα;

Σήμερα η μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων χρησιμοποιείται ως μέρος της θεραπείας των παρακάτων ασθενειών:

Κλινικά εφαρμοζόμενες θεραπείες

Αναιμίες

• Απλαστική αναιμία

• Κληρονομική Δυσερυθροποιητική Αναιμία

• Αναιμία Fanconi

• Παροξυσμική Νυχτερινή Αιμοσφαιρινουρία (ΡΝΗ)

• Ερυθροκυτταρική Απλασία

Κληρονομικές ανωμαλίες Αιμοπεταλίων

• Αμεγακαρυοκυττάρωση, Συγγενής Θρομβοκυτταροπενία

• Θρομβασθένεια Glanzman

Μυελοπολλαπλασιαστικές διαταραχές

• Οξεία Μυελοίνωση

• Μυελοίωση

• Αληθής Πολυκυτταραιμία

Κληρονομικές διαταραχές Ανοσοποιητικού Συστήματος – Σύνδρομο Βαριάς Συνδιασμένης Ανοσοανεπάρκειας (SCID)

• SCID με Ανεπάρκεια Αδενοσίνης – Διαμινάσης

• Φυλοσύνδετη SCID

• Απουσία των Τ & Β κυττάρων (SCID)

• Απουσία των Τ κυττάρων, με φυσιολογικά Β κύτταρα (SCID)

• Σύνδρομο του Omenn

Κληρονομικές διαταραχές του Ανοσοποιητικού Συστήματος

• Σύνδρομο Kostmann

• Μυελοκάθεξη

• Αταξία – τελαγγειεκτασία

• Σύνδρομο εκτεθειμένου – ακάλυπτου λεμφοκυττάρου (Bare Lymphocyte Syndrome)

• Κοινή Μεταβλητή Ανοσοανεπάρκεια

• Σύνδρομο Di George

• Ανεπάρκεια Λεμφοκυτταρικής Προσκόλλησης

• Λεμφοπολλαπλασιαστικές Διαταραχές LPD

• Σύνδρομο Wiskott – Aldrich

Διαταραχές Φαγοκκυττάρων

• Σύνδρομο Chediak – Higashi

• Χρόνια Κοκκιωματώδης Νόσος

• Ανεπάρκεια Ακτίνης Ουδετερόφιλων

• Δικτυοειδής Δυσγένεση

Καρκίνοι του Μυελού των Οστών (Διαταραχές Πλασματοκυττάρων)

• Πολλαπλό Μυέλωμα

• Λευχαιμία Πλασματοκυττάρων

• Μακροσφαιριναιμία Waldenstrom

Άλλοι τύποι καρκίνου

• Νευροβλάστωμα

• Ρετινοβλάστωμα

Οξείες Λευχαιμίες

• Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία (ALL)

• Οξεία Μυελογενής Λευχαιμία (AML)

• Οξεία Διφαινοτυπική Λευχαιμία

• Οξεία μη – διαφοροποιημένη Λευχαιμία

Χρόνιες Λευχαιμίες

• Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία (CML)

• Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία (CLL)

• Νεανική Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία (CJML)

• Νεανική Μυελομονοκυτταρική Λευχαιμία (JMML)

Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα

• Αναιμία μη ανταποκρινόμενη (σε θεραπεία) (RA)

• Αναιμία μη ανταποκρινόμενη (σε θεραπεία) με δακτυλοειδείς σιδηροβλάστες (RARS)

• Αναιμία μη ανταποκρινόμενη (σε θεραπεία) με (πληθώρα από) βλάστες (RAEB)

• Αναιμία μη ανταποκρινόμενη (σε θεραπεία) με (πληθώρα από) βλάστες σε μετατροπή(RAEB-T)

• Χρόνια Μυελομονοκυτταρική Λευχαιμία (CMML)

Λεμφοπολλαπλασιαστικές διαταραχές

• Λέμφωμα του Hodgkin

• Λέμφωμα non-Hodgkin, λέμφωμα Burkitt

Κληρονομικές ανωμαλίες ερυθρών αιμοσφαιρίων

• Θαλασσαιμία

• Αναιμία Blackfan – Diamond

• Απλασία ερυθρών αιμοσφαιρίων

• Δρεπανοκυτταρική αναιμία

Θεραπείες σε στάδιο κλινικών δοκιμών

Μεταμοσχεύσεις για καρκινικούς όγκους

• Καρκίνος στήθους

• Σάρκωμα Ewing

• Καρκίνωμα νεφρικών κυττάρων

Μεταμοσχεύσεις για κληρονομικές ανωμαλίες

• Υποπλασία Cartilage – Hair

• Νόσος του Gunter (ερυθροποιητική πορφυρία)

• Σύνδρομο Hermansky – Pudlak

• Σύνδρομο Pearson

• Σύνδρομο Shwachman

• Συστηματική μαστοκυττάρωση

Μεταμοσχεύσεις για κληρονομικές μεταβολικές διαταραχές

• Μυκοπολυσακχαριδώσεις (MPS)

• Σύνδρομο του Hurler (MPS-IH)

• Σύνδρομο του Scheie (MPS-IS)

• Σύνδρομο του Hunter (MPS-II)

• Σύνδρομο του Sanfilippo (MPS-III)

• Σύνδρομο του Morquio (MPS-IV)

• Σύνδρομο του Maroteaux-Lamy (MPS-VI)

• Σύνδρομο του Sly Ανεπάρκεια β-γλουκοτονιδάσης (MPS-VII)

• Μυκολιπίδωση ΙΙ

Λευκοδυστροφικές διαταραχές

• Αδρενολευκοδυστροφία (ADL) / Αδρενομυελονευροπάθεια (AMN)

• Νόσος του Krabbe

• Μεταχρωματική λευκοδυστροφία

Νόσοι λυσσοσωμάτων

• Νόσος του Gaucher

• Νόσος του Niemann – Pick

• Νόσος του Sandhoff

• Νόσος του Tay-Sachs

• Νόσος του Wolman

Άλλες διαταραχές

• Σύνδρομο Lesch-Nyhan

• Οστεοπέτρωση

Μεταμοσχεύσεις για διαταραχές του πολλαπλασιασμού των κυττάρων

• Ερυθροφαγοκυτταρική λεμφοϊστοκυττάρωση

• Αιμοφαγοκυττάρωση

• Ιστοκυττάρωση των κυττάρων Langerhans

Γονιδιακή θεραπεία

• Θρομβασθένεια Glanzmann

• Σύνδρομο βαριάς συνδυασμένης ανοσοανεπάρκειας (SCID)

• SCID με Ανεπάρκεια Αδενοσίνης – Διαμινάσης (ADA-SCID)

• Φυλοσύνδετη SCID

Κυτταρική Καρδιομυοπλασία

• Αναγέννηση ιστού καρδιακού μυός με έγχυση βλαστικών κυττάρων και βελτίωση λειτουργίας μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Αυτοάνοσα Νοσήματα

• Διαβήτης τύπου 1

• Λύκος

Μεταμοσχεύσεις για Ασθενείς Κεντρικού Νευρικού Συστήματος

• Εγκεφαλική παράλυση

• Σκλήρυνση κατά πλάκας ((MS)

Πηγή : www.hatzirafail.gr

Share

Be the first to comment on "Βλαστοκύτταρα"

Leave a comment

error: