Αστιγματισμός

astigmatismos

ΓΕΝΙΚΑ

Ο αστιγματισμός σημαίνει ότι ο κερατοειδής χιτώνας είναι ωοειδής αντί σφαιρικού. Οι περισσότεροι αστιγματικοί κερατοειδείς χιτώνες έχουν δύο καμπύλες – μια πιό απότομη καμπύλη και μια πιό επίπεδη καμπύλη. Αυτό αναγκάζει το φως να εστιάσει σε περισσότερα από ένα σημεία στο μάτι, με αποτέλεσμα να θαμπώνει η όραση (κοντά και μακριά) όταν κάτι βρίσκεται σε απόσταση ή όταν πλησιάζει. Ο αστιγματισμός εμφανίζεται συχνά μαζί με το nearsightedness ή το farsightedness.

ΣΗΜΑΔΙΑ & ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Θολωμένη όραση (πλησίον και απόσταση)

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ & ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Ο αστιγματισμός μπορεί να ανιχνευθεί και να μετρηθεί με την τοπογραφία κερατοειδούς, την keratometry, δοκιμή οράσεως και διάθλασης.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ο αστιγματισμός μπορεί να διορθωθεί με τα γυαλιά, φακούς επαφής, ή χειρουργικά. Οι πιο συνηθισμένες χειρουργικές επεμβάσεις που χρησιμοποιούνται για να διορθώσουν τον αστιγματισμό είναι αστιγματικό keratotomy (διαδικασίες που περιλαμβάνουν την τοποθέτηση μιας μικροσκοπικής τομής στο μάτι) και LASIK. Ο στόχος αυτών των διαδικασιών είναι να αναδιαμορφωθεί ο κερατοειδής χιτώνας έτσι γίνεται πιό σφαιρικός ή ομοιόμορφα καμπυλωτός.

 Πηγή : www.eyenet.gr

Share

Be the first to comment on "Αστιγματισμός"

Leave a comment

error: