Αναθεώρηση των θεραπευτικών στόχων στη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας για ασθενείς και γιατρούς, μέσω των νέων δεδομένων της Φινγκολιμόδης

sklirinsi_kata_plakas

sklirinsi_kata_plakasΝέα και ιδιαίτερα σημαντικά δεδομένα θα παρουσιαστούν στο συνέδριο ACTRIMS-ECTRIMS στη Βοστώνη, ΗΠΑ, στις 10-13 Σεπτεμβρίου, 2014, που ενισχύουν και επιβεβαιώνουν τη σημαντικότητα της αναθεώρησης των θεραπευτικών στόχων στη Σκλήρυνση κατά Πλάκας (ΣΚΠ). Ο στόχος μιαs θεραπευτικής επιλογής στη ΣΚΠ είναι η «καμία ενεργότητα της νόσου» ‘no evidence of disease activity’ ‘NEDA’, η οποία μέχρι τώρα ορίζεται ως απουσία των υποτροπών, των ευρημάτων στην MRI, και της εξέλιξης της αναπηρίας. Τα νέα δεδομένα τα οποία θα παρουσιαστούν ενισχύουν τη κλινική σημασία της εγκεφαλικής ατροφίας (απώλεια εγκεφαλικού όγκου) και αναδεικνύουν τα οφέλη του συνυπολογισμού της εγκεφαλικής ατροφίας ως το 4ο κριτήριο αξιολόγησης στη ΣΚΠ για τον ορισμό της «καμία ενεργότητα νόσου και στα 4 κριτήρια» (NEDA 4). Επιπλέον δεδομένα και αναλύσεις δείχνουν ότι οι ασθενείς οι οποίοι έλαβαν φινγκολιμόδη (Gilenya) της φαρμακευτικής εταιρείας Novartis, είχαν περισσότερες πιθανότητες να μην παρουσιάσουν ενεργότητα νόσου σύμφωνα με τον ορισμό NEDA-4 «καμία ενεργότητα νόσου και στα 4 κριτήρια» συμπεριλαμβανομένου και της εγκεφαλικής ατροφίας.

Η εγκεφαλική ατροφία συσχετίζεται με απώλεια τόσο σωματικής όσο και γνωσιακής λειτουργικότητας, και συμπεριλαμβάνοντας τη ως κριτήριο του NEDA «καμία ενεργότητα νόσου», οι ιατροί θα μπορέσουν να κατανοήσουν καλύτερα την εξέλιξη της νόσου και την αποτελεσματικότητα μιας θεραπευτικής επιλογής.

Τα νέα δεδομένα και οι αναλύσεις δείχνουν τη συσχέτιση της εγκεφαλικής ατροφίας με τη μακροπρόθεσμη εξέλιξη της αναπηρίας των ασθενών με ΣΚΠ, αλλά και τη σημαντική μείωση του ρυθμού απώλειας εγκεφαλικού όγκου στους ασθενείς οι οποίοι λάμβαναν φινγκολιμόδη, μείωση η οποία διατηρείται σε βάθος χρόνου. Τα δεδομένα επίσης επιβεβαιώνουν την υψηλή αποτελεσματικότητα της φινγκολιμόδης και στα 4 κριτήρια αποτελεσματικότητας (υποτροπές, ευρήματα στην MRI, εγκεφαλική ατροφία και εξέλιξη αναπηρίας), τα οποία είναι αναγκαία για την επιλογή θεραπείας στη ΣΚΠ.

Μέχρι σήμερα περισσότεροι από 100.000 ασθενείς έχουν λάβει θεραπεία με φινγκολιμόδη παγκοσμίως, η οποία και αποτελεί τη μοναδική από του στόματος θεραπεία με υψηλή αποτελεσματικότητα και στα 4 κριτήρια αποτελεσματικότητας στη ΣΚΠ. Η φινγκολιμόδη με τον μοναδικό διπλό μηχανισμό δράσης δρα τόσο στις εστιακές όσο και στις διάχυτες βλάβες που συσχετίζονται με τη ΣΚΠ. Είναι σημαντικό για μια θεραπεία στη ΣΚΠ να προστατεύει τόσο από τις εστιακές όσο και από τις διάχυτες βλάβες για την καλύτερη αποτελεσματικότητα, τον καλύτερο έλεγχο της νόσου, και τη διατήρηση τόσο της σωματικής λειτουργικότητας (π.χ. περπάτημα), όσο και της γνωσιακής (π.χ. μνήμη).

Η Σκλήρυνση κατά Πλάκας (ΣΚΠ) είναι μία χρόνια νευροεκφυλιστική νόσος του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ) η οποία διαταράσσει τη φυσιολογική λειτουργία του εγκεφάλου, του νωτιαίου μυελού και των οπτικών νεύρων μέσω της φλεγμονής (εστιακές βλάβες) αλλά και της απώλειας νευρικού ιστού (διάχυτες βλάβες). Η εξέλιξη της νόσου έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη απώλεια τόσο της σωματικής όσο και της γνωσιακής λειτουργικότητας. Όλα αυτά έχουν ιδιαίτερα αρνητική επίδραση στη ζωή των περίπου 2.3 εκ. ατόμων που πάσχουν από ΣΚΠ, μία νόσο η οποία αρχίζει συνήθως σε ηλικίες μεταξύ 20 και 40 ετών.

 

 

 

Share

Be the first to comment on "Αναθεώρηση των θεραπευτικών στόχων στη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας για ασθενείς και γιατρούς, μέσω των νέων δεδομένων της Φινγκολιμόδης"

Leave a comment

error: