Ακτινοχειρουργική ή Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία Σώματος

aktinoxeirourgiki

Stereotactic Body Radiation Therapy (SBRT)

είναι μια μη επεμβατική μορφή ακτινοθεραπευτικής αγωγής, η οποία εφαρμόζεται σε πολλές μορφές καρκίνου και άλλες παθήσεις. Χαρακτηρίζεται από την μεγάλη γεωμετρική ακρίβεια, την υψηλή ακτινοβιολογική δράση και τη σύντομη εφαρμογή, πολλές φορές μια μόνο συνεδρία. Χρησιμοποιεί ακτίνες x-ray υψηλής ενέργειας γραμμικού επιταχυντή ειδικών προδιαγραφών για τη θεραπεία όγκων-στόχων εντός του σώματος. Πολλαπλές δέσμες ακτινοβολίας επικεντρώνονται σε μια καλά προσδιορισμένη και απεικονιστικά καθοδηγούμενη (Image Guided Radiation Therapy, IGRT) περιοχή του σώματος.

Σκοπός της θεραπείας είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα να επιτύχουμε υψηλό θεραπευτικό αποτέλεσμα με μειωμένες παρενέργειες, έτσι ώστε η ακτινοθεραπευτική αγωγή να μπορεί να δράσει χωρίς να περιορίσει το γενικότερο προγραμματισμό της αντικαρκινικής θεραπείας.

Η Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία Σώματος (SBRT), έχει ένδειξη σε ασθενείς με πρωτοπαθή νόσο σε αρχικά στάδια όταν η χειρουργική αντιμετώπιση είναι δυσχερής ή αδύνατη λόγω ιατρικών αντενδείξεων ή μεταστατική νόσο, στους πνεύμονες το ήπαρ, πάγκρεας ή λεμφαδένες και τα οστά. Επίσης ενδείκνυται σε υποτροπή της νόσου σε ήδη χειρουργημένη ή ακτινοβολημένη περιοχή.
Η διαδικασία της θεραπείας γίνεται συχνά μία έως έξι φορές, συνήθως σε εξωτερικούς ασθενείς. Η ημερήσια διαδικασία διαρκεί περίπου δέκα λεπτά έως μισή ώρα, σπανιότερα περισσότερο. Χρειάζεται μια έως τρεις μέρες προετοιμασία ανάλογα την πολυπλοκότητα του σχεδιασμού και των απεικονιστικών εξετάσεων που θα χρειαστούν. Η μέθοδος ελάχιστα αποδιοργανώνει την καθημερινότητα του ασθενούς ή άλλες προγραμματισμένες θεραπείες. Δεν δημιουργεί αιματολογική τοξικότητα. Πιθανή παρενέργεια είναι η δημιουργία περιεστιακού οιδήματος (γύρο από τον όγκο-στόχο) με ανάλογη μόνο τοπικοπεριοχική συμπτωματολογία, για την οποία ενημερώνεται ο ασθενής ή του χορηγείται προφυλακτική αγωγή.

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου, συγκρινόμενα με την κλασσική ακτινοθεραπεία, είναι η μεγιστοποίηση του ακτινοθεραπευτικού οφέλους με παράλληλη ελαχιστοποίηση των παρενεργειών, σε σημαντικά συντομότερο συνολικό χρόνο θεραπείας. Η Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία Σώματος μπορεί να εφαρμοστεί μόνη της ή να αποτελέσει μέρος ενός πολυπλοκότερου θεραπευτικού σχήματος σε συνδυασμό με κλασσική ακτινοθεραπευτική αγωγή, χειρουργική ή και χημειοθεραπεία.

Γενικότερα αποτελεί μια αναίμακτη, ανώδυνη, περιπατητική πολλές φορές ριζική θεραπευτική αντιμετώπιση χωρίς ψυχολογική φόρτιση.

Δρ Δέσποινα Κατσώχη

Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος

www.aktinotherapeia.com

Share

Be the first to comment on "Ακτινοχειρουργική ή Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία Σώματος"

Leave a comment

error: