“Αγωγή Στοματικής Υγείας σε σχολεία “

stomatiki_ygeia

Πρόγραμμα με θέμα «Αγωγή Στοματικής Υγείας σε 800 ολοήμερα δημοτικά σχολεία και 150 σχολεία απομακρυσμένων περιοχών» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΕΣΠΑ με δικαιούχο την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και υλοποιείται με τη συνεργασία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Το πρόγραμμα αφορά στην εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος αγωγής στοματικής υγείας σε μαθητές/ τριες Β’ τάξης 800 ολοήμερων δημοτικών σχολείων και 150 σχολείων απομακρυσμένων περιοχών, σε ένα σύνολο περίπου 30.000 μαθητών και μαθητριών. Η υλοποίηση του προγράμματος περιλαμβάνει μία σειρά δράσεων που λαμβάνουν χώρα μέσα κυρίως στο σχολικό χώρο, με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών, των οδοντιάτρων των τοπικών Κέντρων Υγείας, των προληπτικών ιατρείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των κατά τόπους οδοντιατρικών συλλόγων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν:

    Ενημερωτικές ημερίδες ανά περιφέρεια για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα εκπαιδευτικούς και οδοντιάτρους. ..

    Υλοποίηση προγράμματος αγωγής στοματικής υγείας από τους εκπαιδευτικούς στην τάξη μέσα από εκπαιδευτικό υλικό, φύλλα εργασίας, παιχνίδια, οπτικοακουστικό υλικό και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες με στόχο να αποκτήσουν οι μαθητές/ τριες γνώσεις και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στην υιοθέτηση θετικών στάσεων και συμπεριφορών για την πρόληψη και την  προαγωγή της στοματικής τους υγείας.

    Πραγματοποίηση επίσκεψης του οδοντιάτρου από το τοπικό Κέντρο Υγείας/ το προληπτικό ιατρείο/τον τοπικό Οδοντιατρικό Σύλλογο στο σχολείο όπου ο οδοντίατρος βοηθά τους μαθητές να λύσουν τις απορίες τους σχετικά με τη στοματική τους υγεία και παράλληλα  τους βοηθά να εξοικειωθούν με την προληπτική οδοντιατρική φροντίδα. Οι οδοντίατροι αφού ενημερώσουν τους μαθητές και τους δώσουν πρακτικές συμβουλές και οδηγίες, πραγματοποιούν καταγραφή της στοματικής τους υγείας και φθορίωση.

    Αξιολόγηση του προγράμματος κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωσή του με στόχο το σχεδιασμό αποτελεσματικών προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της στοματικής υγείας του μαθητικού πληθυσμού.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του προγράμματος ενημερώνονται οι γονείς για τη στοματική κατάσταση των παιδιών τους και δίνεται η δυνατότητα για προληπτικές εμφράξεις στα τοπικά Κέντρα Υγείας ή τα προληπτικά ιατρεία.

Την ημερίδα θα χαιρετίσουν  οι Υφυπουργοί Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.κ. Μ. Τιμοσίδης και Χ. Αηδόνης, ο Γεν. Γραμματέας  Δημόσιας Υγείας, κ. Αντώνης Δημόπουλος, η Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κα Φώφη Γεννηματά. Επίσης, οι: Μιχάλης Κοντογιάννης, Ειδ. Γραμματέας Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης, Υπουργείου Παιδείας Δια Βιου Μάθησης Και Θρησκευμάτων, Αθανάσιος Κατσίκης, Πρόεδρος Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, Αθανάσιος Υφαντής, Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής, Δημήτριος Μαυρίδης, Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά, Γεράσιμος Βουδούρης, Διοικητής Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Καίτη Νικοπούλου-Καραγιάννη, Πρόεδρος Οδοντιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. και Άρης Μουσιώνης, Διοικητής 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

Share

Be the first to comment on "“Αγωγή Στοματικής Υγείας σε σχολεία “"

Leave a comment

error: