Έρχεται και στην Ελλάδα ο θεσμός του «πρώτου ανταποκριτή της Κοινότητας» που θα φθάνει στον τραυματία πριν το ΕΚΑΒ

Θα εκπαιδευτούν από το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών

Σε όλες τις προηγμένες χώρες του δυτικού κόσμου λειτουργεί ο θεσμός του «πρώτου ανταποκριτή της Κοινότητας». Ποιος είναι αυτός; Είναι ο άνθρωπος που θα τρέξει πρώτος σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιοχή του για να σώσει μια ζωή που κινδυνεύει, τα κρίσιμα εκείνα αρχικά λεπτά μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο.

Αποστολή του είναι να βοηθήσει να σταθεροποιηθεί η κατάσταση του ασθενούς ή του τραυματία, παρέχοντας την κατάλληλη φροντίδα, συμπεριλαμβανομένης της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και της απινίδωσης όπου είναι εφικτό, έως ότου φθάσει στον τόπο του συμβάντος και αναλάβει το πλήρωμα του ΕΚΑΒ.

Οι «πρώτοι ανταποκριτές της Κοινότητας», σε όλες τις χώρες που λειτουργεί ο θεσμός αυτός, αποτελούν αναπόσπαστο και πολύτιμο κρίκο στην αλυσίδα της επιβίωσης, καθώς μπορούν να παρέχουν βασικές δεξιότητες θεραπείας και διάσωσης με υψηλή αποτελεσματικότητα, σε αυτά τα κρίσιμα πρώτα λεπτά πριν από την άφιξη των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης.

θεσμός του «πρώτου ανταποκριτή της Κοινότητας»

Τέτοιου είδους ανταποκριτές έχει προφανέστατα ανάγκη και η χώρα μας και για το λόγο αυτό θα λάβουν την κατάλληλη εκπαίδευση οι ενδιαφερόμενοι από το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών (Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.), αφού πρώτα εγγραφούν. Στο πλαίσιο της εν γένει προσφοράς του, το Ινστιτούτο θα προσφέρει εκπαίδευση και πιστοποίηση για όλα τα μέλη του, αλλά και σε όποια/όποιον επιθυμεί να εγγραφεί ως μέλος του, μέχρι τις 20 Οκτωβρίου (το κόστος είναι 55 ευρώ/χρόνο).

θεσμός του «πρώτου ανταποκριτή της Κοινότητας»

Τα στοιχεία των πιστοποιημένων «πρώτων ανταποκριτών» του Ινστιτούτου θα αποσταλούν στις κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις, Περιφερειακές Διοικήσεις του Ε.Κ.Α.Β. και του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ θα εφοδιαστούν με ειδική ταυτότητα προς διευκόλυνση της προσβασιμότητας και της παροχής των υπηρεσιών τους.

Η διάρκεια της εκπαίδευσης θα είναι 75 ώρες. Θα περιλαμβάνει μικτή εκπαίδευση, αυτομελέτη, ανάπτυξη δεξιοτήτων και επίλυση σεναρίων. Το χρονικό διάστημα υλοποίησης της εκπαίδευσης θα είναι από την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 έως την Κυριακή 20 Μαρτίου 2022.

θεσμός του «πρώτου ανταποκριτή της Κοινότητας»

Για την συμμετοχή στην εκπαίδευση απαιτούνται:

    Κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών

    Ενεργός συμμετοχή στην εκπαίδευση και στην αξιολόγηση

    Απολυτήριο λυκείου ή ισοδύναμο πιστοποιητικό γραμματικών γνώσεων

    Ηλικία άνω των 18 ετών

    Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2, οποιασδήποτε γλώσσας

    Ομαδικότητα, συνεργατικότητα, διάθεση μελέτης

    Εφάπαξ καταβολή κόστους συμμετοχής

    Αποδοχή και τήρηση των όρων συμμετοχής στην εκπαίδευση

    Προσωπική συνέντευξη

Σε τι θα εκπαιδευτούν οι ενδιαφερόμενοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης «Πρώτες Βοήθειες για Πρώτους Ανταποκριτές / First Aid for First Responders» θα είσαι σε θέση να:

1. Κατανοείς την έννοια του τραύματος, τις αιτίες πρόκλησης και την σπουδαιότητα της πρόληψης

2. Αντιλαμβάνεσαι την σπουδαιότητα των πρώτων βοηθειών, των εθελοντών πρώτων βοηθειών, την αποστολή των επαγγελματιών της εθνικής υπηρεσίας ασθενοφόρων και τι προβλέπει η εθνική νομοθεσία για τους παρόχους πρώτων βοηθειών

3. Κατανοείς τον μηχανισμό πρόκλησης τραύματος και την σχέση των νόμων της κινηματικής ενέργειας και της κινηματικής του τραύματος

4. Αναγνωρίζεις τις απειλές για κάθε εμπλεκόμενο και παρευρισκόμενο στην σκηνή του συμβάντος και εκτιμείς εύκολα και γρήγορα τους σε κρίσιμη κατάσταση τραυματίες

5. Πραγματοποιείς κλήση στην υπηρεσία εκτάκτου ανάγκης και διαχειρίζεσαι τους παρευρισκόμενους και εμπλεκόμενους στο συμβάν

6. Πραγματοποιείς πρωτοβάθμια εκτίμηση τραυματία, διαχειρίζεσαι τον αεραγωγό, και σταθεροποιείς την αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης, ελέγχεις την αναπνοή και την κυκλοφορία, την νευρολογική κατάσταση και την έκθεσή του στο περιβάλλον

7. Πραγματοποιείς δευτεροβάθμια εκτίμηση τραυματία, αναγνωρίζεις την σπουδαιότητα της έγκαιρης εφαρμογής της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και της χρήσης του αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή

8. Κατανοείς τι είναι το σοκ, τους διάφορους τύπους και τις αρχές αντιμετώπισης του σοκ σε τραυματία

9. Αναγνωρίζεις τραυματισμούς με υποψία κάκωσης σπονδυλικής στήλης και χειρίζεσαι δεξιότητες ακινητοποίησης

10. Αναγνωρίζεις τα επίπεδα των εγκαυμάτων, κατανοείς τον κανόνα του εννέα και την προνοσοκομειακή τους φροντίδα

11. Αναγνωρίζεις τραυματισμούς από το περιβάλλον και κατανοείς τα διάφορα επίπεδα, αναγνωρίζεις επείγοντα ιατρικά περιστατικά

12. Κατανοείς και εφαρμόζεις τις αρχές της προνοσοκομειακής φροντίδας, συμμετέχεις στην διαδικασία για την άμεση και ασφαλή μεταφορά του τραυματία στην πλησιέστερη υγειονομική μονάδα

Εντάσσεται στο πνεύμα του ΟΗΕ

Όπως τονίζει το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, η δωρεάν αυτή εκπαιδευτική και ανθρωπιστική παροχή προς όλα τα επιχειρησιακά στελέχη – μέλη του, αποτελεί πράξη ασφάλειας και προστασίας της ελληνικής κοινωνίας, υποστήριξης των κρατικών υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης και των εντεταλμένων λειτουργών και εντάσσεται στο πνεύμα και στο πλαίσιο των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καλύπτοντας τον στόχο 3 («καλή υγεία και ευημερία»), τον στόχο 4 («ποιοτική εκπαίδευση») και τον στόχο 17 («συνεργασία για τους στόχους»).

Share

Be the first to comment on "Έρχεται και στην Ελλάδα ο θεσμός του «πρώτου ανταποκριτή της Κοινότητας» που θα φθάνει στον τραυματία πριν το ΕΚΑΒ"

Leave a comment