Έκτακτο τέλος στα συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά προϊόντα

ektakto_telos_sta_syntagografoumena

Έκτακτο τέλος στα συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά προϊόνταΑπό τις αρχές Ιανουαρίου

Την εισαγωγή έκτακτου τέλους από την 1η Ιανουαρίου 2013 για τα φαρμακευτικά προϊόντα που συμπεριλαμβάνονται στον «θετικό κατάλογο» συνταγογραφούμενων φαρμάκων που αποζημιώνονται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης προβλέπει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που υπέγραψε το Υπουργικό Συμβούλιο.

Το έκτακτο τέλος που οφείλει να καταβάλει ο κάθε κάτοχος αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων, που συμπεριλαμβάνονται στον θετικό κατάλογο, ορίζεται σε 15% επί των λιανικών πωλήσεων κάθε φαρμακευτικού προϊόντος που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2011 και καταβάλλεται, σε λογαριασμό που θα υποδείξει ο ΕΟΠΥΥ, έως τις 15 Δεκεμβρίου 2012.

Το έκτακτο τέλος που οφείλει να καταβάλει ο κάθε κάτοχος αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων που συμπεριλαμβάνονται στον θετικό κατάλογο, για το έτος 2013 δύναται να συμψηφίζεται με το καταβληθέν ή συμψηφισθέν ποσό που του αντιστοιχεί από το claw back του έτους 2012. Σε περίπτωση που το έκτακτο τέλος υπερβαίνει το claw back του 2012, δύναται μετά τον ανωτέρω συμψηφισμό το υπολειπόμενο ποσό να συμψηφιστεί με το claw back του 2013 ή το rebate του νόμου 4052/2012 για τα φάρμακα που περιέχονται στον θετικό κατάλογο του 2013.

Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα για τα οποία δεν έχει καταβληθεί το έκτακτο τέλος θα μεταφέρονται αυτόματα από το κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων και αποζημιούμενων (θετικός κατάλογος), στον κατάλογο φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (αρνητικός κατάλογος).

Η διάταξη αυτή δύναται να ενεργοποιείται αυτόματα σε κάθε περίπτωση όπου, μετά την πάροδο ενός μήνα, οι κάτοχου αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων, δεν συμμορφώνονται με τις κείμενες διατάξεις και δεν καταβάλουν κανονικά ή δεν συμψηφίζουν το claw back πους τους αναλογεί.

Με απόφαση του υπουργού Υγείας δύναται να αναπροσαρμόζεται το ύψος του έκτακτου τέλους, ο τρόπος υπολογισμού του και η ενεργοποίησή της σε περιπτώσεις που οι κάτοχοι αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων, δεν συμμορφώνονται με τις κείμενες διατάξεις αναφορικά με το claw back. »

Ακόμη, συστήνεται στον ΕΟΠΥΥ Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, προκειμένου να διαπραγματεύεται με όλους τους συμβεβλημένους παρόχους τις αμοιβές τους, τους όρους των συμβάσεων του Οργανισμού, τις τιμές των ιατροτεχνολογικών υλικών και φαρμάκων, καθώς και να εισηγείται στο Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ την διατήρηση ή την τροποποίηση όλων των ανωτέρω.

newsbeast.gr
Share

Be the first to comment on "Έκτακτο τέλος στα συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά προϊόντα"

Leave a comment

error: